• Úvod
  • Třídy
  • Týdenní plány


Týdenní plán 5. A 25. - 28. 1. 2021 POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ, POLOLETNÍ PRÁZDNINY
Předmět Ve škole Doma
Český jazyk Shoda přísudku s několikanásobným podmětem. Nespisovný jazyk.
Uč.: str. 79 - 81
PS: str. 6 - 8
Zapisuj si vždy přečtenou knihu do své tabulky na Seesaw.
Anglický jazyk Učebnice str. 34-35.
Prac. sešit str. 43-44.
Cestování; dopravní prostředky.
Opakování vazby THERE IS x THERE ARE.
Vypracuj úkoly dle zadání.
Uč se slovíčka z 5. lekce (prac. sešit str. 96-UNIT 5).
Matematika Vennův diagram. Konstrukce.
Uč.: str. 61 - 62
PS : str. 10 - 12
Procvičuj si učivo podle potřeby.
SKN/ dějiny Novověk - naše země po vzniku republiky.
Uč.: str. 28
SKN/ mapy Státy sousedící s Českou republikou.
Uč.: str. 48 - 55
Připravte se na prezentaci projektu "Sousední státy".
SKN/ příroda Pololetní prázdniny.
Zopakuj si znaky mírného podnebného pásu, počasí a podnebí.
Informatika
Výtvarná a pracovní
Tělesná výchova
Poznámky

Milí rodiče,

ve čtvrtek 28. 1. jdeme na Dopravní hřiště, kde si budeme i rozdávat pololetní vysvědčení. Info v deníčku.
Od následujícího týdne budeme mít kroužek Deskových her v úterý vždy do 14 hodin.

Přeji Vám krásný a klidný poslední lednový týden a taky pololetní prázdniny :-)