• Úvod
  • Třídy
  • Týdenní plány


Týdenní plán 5. A 19. - 23. 10. 2020
Předmět Ve škole Doma
Český jazyk Přídavná jména. Tvary mě, mně. Podmiňovací způsob.
Uč. str.: 16 - 19
PS str.: 19- 21
Doma stále čti své knihy a nezapomeň si vždy knihu zapsat do Seesaw.
Anglický jazyk Učebnice str. 16-17 (začínáme 3.lekci).
Prac. sešit str. 18-19.
Sloveso to LIKE.
Domácí úkoly dle zadání.
Uč se nová slovíčka (prac. sešit str. 95 UNIT 3).
Říkej, co máš rád x co nemáš rád.
Matematika Mnohoúhelníky. Římské číslice. Zákonitosti a vztahy - práce s daty.
Uč. str.: 19 - 21
PS str.: 19 - 20
Udělej si Alf test :-)
SKN/ dějiny Marie Terezie a Josef II.
Uč. str.: 14 - 15
SKN/ mapy Světadíly: Asie. Amerika.
Uč. str.: 38
SKN/ příroda Vesmír - hvězdy na noční obloze.
Uč. str.: 19
Informatika Google clasrooom, animace, hardwar a software Znám svou e-mailovou adresu a heslo. Pokud máte - doneste kaštany.
Výtvarná a pracovní Mandala z přírodnin
Přinesu si listí a přírodniny. Oblečení na ven, má být hezky.
Tělesná výchova
Poznámky

 

Milí rodiče, 

 v deníčku mají děti nabídku vánočního focení, vyplňte do 20. 10.

Stejně jako každý rok může proběhnout focení se sourozenci.


Přeji Vám krásné a barevné podzimní dny.. :-)