Den stromů

Den stromů

Mladý badatel

Mladý badatel

Ozo

Ozo

Živá knihovna povolání

Živá knihovna povolání

Marlenka

Marlenka

Výtvarný projekt

Výtvarný projekt

Výtvarný projekt podzim

Výtvarný projekt podzim

  • Úvod
  • Třídy
  • Týdenní plány

Třídní učitelka: Mgr. Renáta Lukášová

Asistent pedagoga: Roberta Šolonková

Týdenní plán 5.B 25. 10. - . 29. 10. 2021
Předmět Ve škole Doma
ČESKÝ JAZYK

Vyrábímeopakování
učiva 4. ročníku
– doplňování je, ě,
skupiny mě, mně, předpony, souhláskové skupinyPO: Vysvětlení
učiva UČ str. 33
. UČ. str. 33/10, PS str. 19/7, doplň správně: ě, mě, mně,


ÚT: UČ str. 34/Ztráta
– četba a porozumění textu
, otázky k textu UČ str. 34/11, 12. Hra se
slovy: UČ str. 34/13, 35/14, PS str. 18/6

DÚ tento týden nejsou.


27. 10. –
29. 10. 2021 – podzimní prázdniny

ČTENÍ a LITERATURA

každý pátek čtenářská dílna

dones čtenářský deník a knihu, kterou čteš

ANGLICKÝ JAZYK

Happy
StreetLekce
2Gramatika:
opakování slovní zásoby, přivlastňovacích zájmen, frází:I
have got (Já mám...)I
haven´t got... (Já nemám...)Have
you got... ?

Na 26. 10. si do hodiny angličtiny přines fotku, obrázek (mazlíčka, sebe, člena rodiny, pokud nemáš, může být obrázek i z letáčku, či namalovaný) - budeme psát projekt pár vět o ....

Opakuj si:

Přivlastňovací zájmena: MY/ HIS /HER

Vazbu HAVE GOT

Číslovky do 100


MATEMATIKA

Násobení a
děleníopakování násobilky 0-10, opakování násobení
víceciferným číslem – indické násobení a dělení jednociferným číslemnové učivo –
dělení dvojciferným číslem


každý den prac. list na procvičení učivauč. str. 24-27prac. s. str. 18/4


slovní úlohy pro šikovné počtáře: UČ str. 24/8, 25/9,
PS str. 19/6, 7, 8

DÚ tento týden nejsou.


27. 10. –
29. 10. 2021 – podzimní prázdniny

SKN - PŘÍRODOVĚDA

PO: SKN Přírodověda (zelená)

Vesmír – hvězdy, vesmírná tělesa, Slunce, galaxie, sluneční soustava,
planetyuč. str. 17-20 


opakuji nové učivo

SKN - VLASTIVĚDA

ÚT: SKN Vlastivěda ZE (hnědá)

Kraje ČR – hlavní město Praha a Středočeský krajuč. str. 8-11


opakuji nové učivo

SKN- ZEMĚPIS

PÁ: SKN Vlastivěda DĚ (žlutá)

Marie Terezie a Josef II.uč. str. 14-15


opakuji nové učivo

HUDEBNÍ VÝCHOVAINFORMATIKA

Internetový prohlížeč, vyhledávač, klíčové slovo.TĚLESNÁ VÝCHOVAPoznámky

27. 10. – 29. 10. 2021 – podzimní prázdniny

9. 11. 16:00 třídní schůzky