• Úvod
  • Třídy
  • Týdenní plány
             

Týdenní plán 5.B 19.10. - 22.10.
Předmět Ve škole Doma
ČESKÝ JAZYK Učebnice - str. 12-13
Pracovní sešit str. 22 - 23
Shoda přísudku s podmětem
Opakování - stavba slova a podstatná jména
Zopakuj si opět vyjmenovaná slova
DÚ - pracovní list, odevzdat ve čtvrtek
TEST - STŘEDA - doplňovačka, vyjmenovaná slova
ČTENÍ a LITERATURA Sloh - oznámení, myšlenková mapa, práce s green screen
Literatura - dílna čtení, čtecí karta, ilustrace a jejich význam v knize
Dones do školy vlastní knihu a čtenářský deník
Pracuj na čtecích kartách !!!!
ANGLICKÝ JAZYK Numbers 10- 100
Family: She´s got...sister.
Book 10- 12
Workbook 10- 11
Na úterý:
Učebnice str.10(nahoře):Nauč se psát čísla 60- 100
Na čtvrtek:
Pracovní sešit str.16, cv.3:Nauč se správně číst říkadlo: His bike, her...
Můžeš využít CD z prac. sešitu, budeme se učit i ve škole.

MATEMATIKA Prac.sešit - str. 23 cv. 1
str. 52 cv. 2
str. 54 cv. 1
Sčítání a odčítání pod sebe se zkouškou
Sčítací tabulky a doplňovačky
DÚ - PÁTEK dones vypracovaný pracovní list
TEST - ČTVRTEK - sčítání a odčítání pod sebe se zkouškou, dělení se zbytkem
SKN - PŘÍRODOVĚDA Třídění živých organismů str. 46-50 23.10. píšeme test - horniny a nerosty, energetické suroviny, půda.
SKN - VLASTIVĚDA Josef II. str. 14-15
SKN- ZEMĚPIS Liberecký kraj str. 20-21 Donést seznam míst v ČR, které děti navštívily i s určením kraje.
HUDEBNÍ VÝCHOVA Rytmizace s boomhackery,
poslech - W.A. Mozart - Královna noci
Tvorba hudebního doprovodu - ipady
INFORMATIKA Vytvoření složky v počátači. Průzkumník a jeho funkce. V Alfovi vypracujte test. Zatím jej udělali jen dva.
TĚLESNÁ VÝCHOVA Z technických důvodů nemáme tělocvičnu. Proto nosíme vhodné oblečení podle počasí - na ven i dovnitř.
Poznámky

POZOR,POZOR, čekají nás diktáty a opakovací písemky, sledujte plán.

V hodinách HV nebudeme hrát na flétnu, žáci ji mohou nechat doma.