Dílna
Pasování
žďár
Hallowen
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

  • Úvod
  • Třídy
  • Sportovní den

V pondělí 23. září v dopoledních hodinách děti soutěžily v různých sportovních disciplínách. Vyzkoušely si běh na krátkou i delší vzdálenost, skok do dálky, skok z místa, hod míčkem, driblování a další. Sportovní den si děti moc užily.


Další fotografie najdete zde