Dílna
Pasování
žďár
Hallowen
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

  • Úvod
  • Třídy
  • Projekt Den stromů

Ve čtvrtek jsme měli projekt Den stromů. Plnili jsme různé disciplíny: hod bramborem na koš, slalom na koloběžce mezi kaštany, poznávali jsme stromy a přiřazovali jsme k nim listy, poznávali hmatem podzimní plody, rychlost jsme si prověřili ve štafetovém běhu a na závěr si vytvořili mandaly z přírodnin.

Další fotografie zde