• Úvod
  • Třídy
  • Týdenní plányTýdenní plán 7. A 19.10. - 23.10.
Předmět Ve škole Doma
Český jazyk Ml – Slovní zásoba a její obohacování s. 31- 32
L – literární terminologie, historické souvislosti (počátky slovesného umění)
S – Popis předmětu, pracovního postupu
Napsat popis předmětu nebo pracovního postupu včetně osnovy (s. 111,114) - na 22. 10. - Adri, Adel pošlou do classroomu.
Matematika Autobus uč.19/1,2, 20/3,4 + prac.sešit cv.20/ 1,21/2,3, 22/6
Objem 21/1,3 22/4,5 + prac.sešit 23/1,2,3, 24/4,5
Dělitelnost I 23/1,2,3 + prac.sešit 26/1,2,3,4
zkontroluj si úkoly z matematiky v google-classroom (třída/kurz)
Zeměpis Afrika – poloha, rozloha, členitost, povrch
viz. pracovní list
Ruský jazyk žák umí napsat sedm písmen azbuky- KTOUVAM, tvoří z nich slabiky, obohacuje slovní zásobu, začíná pracovat se slovníkem,nacvičuje psaní tří písmen azbuky NEJA -pracovní sešit str. 20-22 opakovat říkanky ze sešitu, celoroční úkol- zvládnout psanou i tištěnou podobu azbuky ,,do 26.10.umět zpaměti báseň Abeceda -vše viz sešit ,v sešitě mají žáci i odkazy k samostudiu v době nemoci, korony apod-videa na you -tube
Anglický jazyk Bloggers 2/ 0B School life: (UČ: s. 14 - 15, PS s. 12 - 15) Slovíčka 0A: PS s. 67.
-----------------------------------
Pro Adrianu a Adélu: tento týden si projděte cvičení k části A0 a udělejte si všechny úkoly k A0 v PS. Také se doučte slovíčka a fráze (věty) k této části.
Google classroom: zadán úkol k 0A My new school
Dějepis Přemyslovci - první Přemyslovci, sv. Václav - učivo pracovního listu Průběžné opakování pracovních listů: Život starých Slovanů, Sámova říše, Velkomoravská říše
Fyzika Pohyb a klid tělesa
- určení, zda je těleso v pohybu či klidů vůči jinému tělesu
- rozdělení pohybů
- trajektorie a dráha

Rychlost
- rychlost jako fyzikální veličina
- výpočet rychlosti z dráhy a času
- průměrná a okamžitá rychlost
Přírodopis charakteristika ryb, zástupci
Výchova k občanství Mezilidská komunikace, vztahy mezi lidmi, konflikty mezi lidmi, přirozené sociální rozdíly mezi lidmi.
Pracovní výchova Tvorba receptu
Poznámky