Den stromů

Den stromů

Mladý badatel

Mladý badatel

Ozo

Ozo

Živá knihovna povolání

Živá knihovna povolání

Marlenka

Marlenka

Výtvarný projekt

Výtvarný projekt

Výtvarný projekt podzim

Výtvarný projekt podzim

  • Úvod
  • Třídy
  • Z Ferdova slabikáře

Dílny čtení jsou nástrojem celoškolního projektu "Čtením a s jazyky k poznání", který si klade za cíl 

zlepšení a zdokonalení čtenářské gramotnosti u dětí a žáků naší školy tak, aby byli dobře připraveni

nejen na budoucí studia, která čtenářskou gramotnost upřednostňují na všech svých stupních, ale 

také do praktického života, který s sebou jistě přináší mnoho situací, kdy je pro nás důležité se rozhodovat

 zda podepíšeme či nepodepíšeme dokument jakéhokoliv charakteru, zda vůbec rozumíme tomu, co podepisujeme,

 zda jenoduše dokážeme myšlenkově zpracovat vše, co jsme přečetli a vytvořit si objektivní závěr,

 důležitý pro naše životní rozhodování. 

DÍLNA ČTENÍ  je prostředek, jak žákům hravou nenásilnou formou tuto možnost správně rozumět

přečtenému textu nabízíme. Každá dílnička je zakončena vyplněním, vybarvením či vykreslením

organizéru, jenž nám pomáhá uspořádat myšlenky přečteného textu, hlouběji do něj proniknout, uvědomit

si důležité souvislosti, vžít se do role postav či zapojit  fantazii a aktivovat vlastní představivost k

dokončení příběhu.

 S GENETICKOU METODOU NENÍ DÍLNA ČTENÍ PROBLÉMEM V ŘÍJNU 1. ROČNÍKU ! 

 PŘESVĚDČTE SE SAMI :-) 

Naše první čtenářská dílna - příběh z Ferdova slabikáře - O Ferdovi a zraněném ptáčku