Den stromů

Den stromů

Mladý badatel

Mladý badatel

Ozo

Ozo

Živá knihovna povolání

Živá knihovna povolání

Marlenka

Marlenka

Výtvarný projekt

Výtvarný projekt

Výtvarný projekt podzim

Výtvarný projekt podzim

  • Úvod
  • Třídy
  • Týdenní plány


Týdenní plány 7. B 18.10. - 22. 10. 2021
Předmět Ve škole Doma
Jazyk český

Ml. – Slovní zásoba a její obohacování, uč. s. 31–33

Lit. – Literatura v období antiky (Bible)

Sl. – Popis pracovního postupu, uč. s. 114–116


test – Synonyma, homonyma, antonyma 

procvičování zde

20. 10. – přinést knihu


Anglický jazyk

lekce 0C - hobbies - uč. str. 16 - slovní zásoba

gramatické učiv - present simple - uč. str. 15, 18

present continuous - uč. str. 17- pracovní sešit - str. 22, 23

procvičovat slovíčka - 0B, 0C

Ruský jazyk

7. lekce, azbuka, str. 18-20

Opakovat slovní zásobu 1 - 6 lekce (předazbukové období)

Přírodopis

Paryby-rejnoci a žraloci -stručný popis

Matematika

Dělitelnost - prvočísla, čísla složená, rozklady na součin prvočísel


Opakovat operace s des. čísly, závorky a znaky dělitelnosti


Fyzika

Rychlost pohybu, grafické znázornění pohybuZeměpis

Afrika

Test: světové oceány (14. 10. 2021) 

Dějepis

Utváření států v západní Evropě – Byzantská říše


test – Stěhování národů, Franská říše

procvičování – Franská říše – zde

Ruský jazyk

Předazbukové období - základní fráze v ruském jazyce. Lekce č. 2 - rodina.


Občanská výchova

Osobnost, osobní rozvoj, sebepoznání, vztahy k druhým lidem.

Poznámky