Pokus
Tábor
Hra 1 Řecko
Hra oběd
Ada 1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

  • Úvod
  • Třídy
  • Týdenní plány
             

Týdenní plány 6.B
Předmět Ve škole Doma
Český jazyk

Ml. – Interpunkce, uč. s. 90–92

Lit. – Rozvoj čtenářské gramotnosti

Sl. – Dokončení příběhu, uč. s. 138


Spojovací výrazy – procvičování – zde


Matematika

Trojúhelník - základní vlastnosti trojúhelníku, součet úhlů v trojúhelníku, třídění trojúhelníků

- tupoúhlý, pravoúhlý, ostroúhlý

- rovnostranný, rovnoramenný, obecný

- konstrukce trojúhelníku (rýsování) 

- výška, těžnice, těžiště a jejich vlastnosti

- osová souměrnost a osově souměrné obrazce


V rámci domácího procvičování místo Dú - jedna hra Abaku s robotem, nebo člověkem denně (= za sobotu a neděli 2 hry)Přírodopis

Ostnokožci: typické znaky, zástupci ( obr.v učebnici, tučná slova, shrnutí, nadpisy)Zeměpis

Hydrosféra, PL v Classroomu


opakovat zemětřesení a atmosféru


Dějepis

- Úvod do dějepisu

- Epochy dějin

- Datace

Anglický jazyk

- Opakování - barvy, školní předměty

- Představení se, rodina, škola - uč. s. 


Každý čtvrtek - test na 10 slovíček (barevně označené v pracovním sešitě)


Fyzka

Čas, jednotky času, měření času.


Informatika

Počítačová grafika, práce s grafickým editorem.

.
Výtvarná výchova

Úterý 13,30 - 14,30 výtvarný kroužek Pracovní výchova

Zmrzlinový koktejl (banán, jahoda)


Výchova k občanství:

Vyhledávání - jak správně a efektivně vyhledávat informace

Rodina - uč. VO

Požívat naučené způsoby vyhledávání i mimo školu

Poznámky

Kroužek Zábavná informatika - každou středu od 14 hod do 15:30

Dopravní hřiště 14. 6. (úterý)

Sraz v 8:00 u Polikliniky v Hrabůvce

S sebou pohodlné volnočasové oblečení, svačinu, pití, kartičku zdravotní pojišťovny a cyklistickou přilbu. 

Konec přibližně ve 12:15Náš nový výtvarný blog