Pokus
Tábor
Hra 1 Řecko
Hra oběd
Ada 1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

  • Úvod
  • Třídy
  • Týdenní plány


Týdenní plány 7. A 6.6.-10.6.2022
V pondělí výlet do Archeoparku - Chotěbuz
Doučování z matematiky bude v čtvrtek od 13.30 hod.
Třídní schůzky od 15. hodin.
Předmět Ve škole Doma
Český jazyk

Opakování učivaMatematika

Geometrie - jednoduché konstrukce PL, viz Classroom


Opakovat: konstrukce čtverce, obdélníku, výpočet obvodu a obsahu


Zeměpis

Amerika - Jižní Amerika - vybrané státy PL


Opakovat učivo: Ameriku - Karibská oblast, Střední Amerika


Ruský jazyk

Azbukové období - 14. lekce 

Uč str: 58    Ps str: 46-47

Slovní zásoba + fráze: Ps str: 54-55Stále si opakovat a procvičovat psanou i tištěnou formu azbuky (viz pracovní sešit nebo classroom :-) )


Anglický jazyk

Přítomný průběhový čas x přítomný prostý čas 

- cvičení v prac. sešitu

- učebnice s. 

Opakování: přítomný průběhový čas

Dějepis

Hlavní představitelé vědy a umění v období novověku


Fyzika

Tlak v plynech, atmosférický tlak, podtlak, přetlak.


Přírodopis

Rostliny - morfologie rostlinneho tela ( koren, stonek, list, kvet, plod)

Nahosemenné rostliny - vybraní zástupci

Krytosemenné rostliny (jednoděložné, dvouděložné) - vybraní zástupciVýchova k občanství

Dovednost prezentace: tréning jak vytvořit efektivní prezentaci a jak prezentovat před publikem 


Pracovní výchova

Pizza


Poznámky