Den stromů

Den stromů

Mladý badatel

Mladý badatel

Ozo

Ozo

Živá knihovna povolání

Živá knihovna povolání

Marlenka

Marlenka

Výtvarný projekt

Výtvarný projekt

Výtvarný projekt podzim

Výtvarný projekt podzim

  • Úvod
  • Třídy
  • Týdenní plányTýdenní plán 8. A 25. - 31. 10. - VOLNO

Ruší se exkurze (25. 10.) do Štramberku.
Ruší se školní výlet (1. - 2. 11.) - Jeseník
Předmět Ve škole Doma
Český jazyk

ML

LIT

SL


Užijte si prázdniny. :)

Anglický jazyk

Unit 0

učebnice str. 20 - 23, prac. sešit str. 22 - 23

Gramatika: opakování minulý čas pravidelných/nepravidelných sloves, kladný tvar / otázka / zápor. 

Praktický jazyk: téma jídlo, mí hrdinové, kultura - kino, film, televize


V rámci volna se učte prvních 10 nepravidelných sloves včetně slovesa fall, na poslední vnitřní straně přebalu učebnice, modrá nepravidelná slovesa. Učte se všechny tři tvary. Po prázdninách bude test.

Ruský jazyk

Opakování slovní zásoby a témat učiva VII. ročníku, azbuky - psaní i čtení. 

Ps str: 13-15


Upevňovat čtení a psaní jednotlivých písmen azbuky, slovní zásoby i frází v ruském jazyce (viz classroom).


Matematika

Práce s daty (uč. 21, pr. sešit 12)

Lineární závislost (uč. 22, pr.sešit 15)Zeměpis

Jižní Evropa


Opakovat: Evropa - povrch - pohoří, nížiny, sopky, vodstvo


Dějepis

třicetiletá válka - příčiny, důsledky - pracovní list


opakování učiva - baroko

Fyzika

Práce a výkon, výpočet výkonu

Test: výpočet mechanické práce. 

Chemie

vlastnosti látek - zkoumání vlastností látek (pozorování, měření, pokus)

Výstražné značky a první pomoc při zasazení nebezpečnou látkou 

Zjišťování vlastností látek měřením a pokusem


příprava na test - zkoumání vlastností látek pozorováním, výstražné značky a první pomoc při zasažení chemickou látkou


Přírodopis

Rozdělení savců do čeledí- charakteristika jednotlivých skupin

charakteristika vejcorodých, vačnatců, hmyzožravců a letounů


příprava referátů na zadané téma

Výchova k občanství

Volební systém ČR, státní moc - parlament, poslanecká sněmovna, senát, vláda, prezident

Aktuality - vybraní žáci

Poznámky

Vzhledem k nastalé situaci je nařízeno VOLNO. Prázdniny se vám prodlužují od 25. - 31. 10.

Sledujte pro bližší informace pozorně stránky školy zde i emailové schránky.
RUŠÍ SE I VÝLET DO JESENÍKU (1. - 2. 11)
_______________________________________________________