Den stromů

Den stromů

Mladý badatel

Mladý badatel

Ozo

Ozo

Živá knihovna povolání

Živá knihovna povolání

Marlenka

Marlenka

Výtvarný projekt

Výtvarný projekt

Výtvarný projekt podzim

Výtvarný projekt podzim

  • Úvod
  • Třídy
  • Organizace školního roku

Termíny třídních schůzek

Třídní schůzky probíhají vždy ve čtvrtek od 15:30 do 17 hod.

1. pololetí 11. 11. 2021  a  13. 1. 2022
2. pololetí  7. 4. 2022  a    9. 6. 2022

leden 2022
- informativní schůzka k přijímacímu řízení na SŠ 

  (informace k přihláškám aj. dokumentům k přijímacímu řízení)

,

Zkratky ve školním rozvrhu

Zkratka
-  předmět
(vyučující)
    Čj-  český jazyk(Mgr. Alžběta Pláničková  a  Mgr. Lenka Vítková)
    Aj-  anglický jazyk(Mgr. Lenka Vítková)
    Rj-  ruský jazyk(Mgr. Peter Verner)
    D-  dějepis(Mgr. Tomáš Majliš)
    Z-  zeměpis(Mgr. Petra Dendisová)
    Pp- přírodopis(Mgr. Lucie Bartošová)
    Ch-  chemie(Mgr. Lucie Bartošová)
    F-  fyzika(Mgr. Lucie Bartošová a Mgr. Petra Dendisová)
    M-  matematika(Mgr. Lucie Bartošová  a  Mgr. Lenka Vítková)
    Pv-  pracovní výchova(Dušan Hudák)
    Tv-  tělesná výchova(Mgr. Kateřina Cahová  a  Bc. Monika Jonášová)
    EvH-  hudební výchova(Mgr. Tomáš Majliš)
    EvD-  dramatická výchova(Mgr. Lenka Zajícová)
    EvV-  výtvarná výchova(Bc. Monika Jonášová)
  

SPP- Speciálně pedagogická péče
  (Mgr. Alžběta Pláničková, Mgr. Petr Papavasilevský, Bc. Lenka Vítková )

Příprava na přijímací zkoušky na SŠ
    Čj- český jazyk (Mgr. Kateřina Cahová) 
    M- matematika    (Mgr. Martina Šrámková)


Prázdniny  ve školním roce 2020/21
Podzimní prázdniny
 -   ve středu  27. 10. 2021 a v pátek  29. 10. 2021
Vánoční prázdniny
 -   od čtvrtku  23. 12. 2021 do neděle  2. 1. 2022
Pololetní prázdniny
 -   pátek  4. 2. 2022
Jarní prázdniny
 -   od pondělí  28. 2. 2022  do  neděle 6. 3. 2022
Velikonoční prázdniny
 -   čtvrtek  14. 4. 2022 (v pátek je státní svátek)
Hlavní letní prázdniny
 -   od pátku 1. 7. 2022 do úterý 31. 8. 2022

Další dny volna ve školním roce 2020/2021
28. 9. 2020 (Út),  28. 10. 2020 (Čt),  17. 11. 2020 (St),  18. 4. 2020 (Po)