Pokus
Tábor
Hra 1 Řecko
Hra oběd
Ada 1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

  • Úvod
  • Třídy
  • Týdenní plányTýdenní plán 8. A 27. 6. - 30. 6.
29. 6. - Sportovní den - jdeme na hřiště. Rozchod po obědě kolem 12 h.
30. 6. - předávání vysvědčení 1. vyučovací hodinu.
Předmět Ve škole Doma
Český jazyk

opakování učivaAnglický jazyk

Unit 5C

učebnice str. 94 - 95, prac. sešit str. 56 - 57, 

Gramatika: tvorba návrhu nebo žádosti pomocí would like to - rád bych, kladný/záporný tvar, otázka, budoucí čas s pomocí will

Praktický jazykpovídání o počasí, o městě a orientaci ve městěRuský jazyk

Lekce č. 5

Uč str: 55-57    Ps str: 47-48    

 Ps str: 56-57 (slovní zásoba + fráze)Upevňovat čtení a psaní jednotlivých písmen azbuky, slovní zásoby i frází v ruském jazyce (viz classroom).


Matematika

Trojúhelník 1

Záporná čísla

Dělitelnost (3,6,9)


noste rýsovací potřeby (pravítko, kružítko, úhloměr)


Zeměpis

Jihovýchodní Evropa -  Slovnisko, PL


Opakovat: Evropa - Švýcarsko, Lichtenštensko a Chorvatsko


Dějepis

Období vlády Josefa II.

- učebnice str. 37


Opakování - období třicetileté války, vznik USA, reformy Marie Terezie


Fyzika

Využití elektrické energie, příkon, výkon a účinnost.


Cvičení: praktické měření el. napětí a proudu v obvodu.


Chemie

Halogeny a halogenidy (stále platné)

- prvky, jejich vlastnosti

- názvosloví halogenidů, významné halogenidy


Naučit se značky halogenů (F, Cl, Br, I) a koncovky oxidačních čísel (-ný, -natý ...)

Přírodopis

Pohlavní a nervová soustava - anatomie a funkce jednotlivých orgánůVýchova k občanství

Stát a hospodářství

- funkce peněz, bank, formy placení - uč. st. 49 - 53


Aktuality - vybraní žáciPoznámky