Dílna
Pasování
tělocvik
Hra adapťák
Ada1
Ada 2
Avi  družina
Avi 2
Bonus

  • Úvod
  • Třídy
  • Týdenní plány


Týdenní plán 9.A týden od 26. 9. 2023

28. 9. 2023 - státní svátek
29. 9. 2023 - ředitelské volno
Předmět Ve škole Doma
Český jazyk

ML - obohacování slovní zásoby

LIT - umělecké směry 19. a 20. století (Sova, Hlaváček, Machar, Březina, Šalda)

SL - funkční styly


Vybírejte si knížku, o které zpracujete do ledna referát.


Matematika

Rovnice o jedné neznámépříprava na test

- rovnice o jedné neznámé

(podklady viz Classroom)


Anglický jazykVýchova k občanstvíZeměpisPřírodopisFyzika

Náboj a statická elektřina

podklady viz Classroom


Připrava na test - statická elektřina


Dějepis


Ruský jazyk

Opakování slovní zásoby VIII. ročníku, azbuky - tištěné i psané podoby. 

5. lekce - seznámení se slovní zásobou (Ps str: 56-57)


Azbuka, fráze i slovní zásoba - viz classroom :-)

Po 25.9. - ústní zkoušení písmen azbuky (A,a až S,s) :-) 


Chemie

Opakování učiva 8. ročníku

- halogenidy

- oxidy


- umět koncovky oxidačních čísel (-ný, -natý, -itý...)

- značky prvků, které jsme probrali

- oxidy Informatika

Data a informace, získá informace ze souboru dat v tabulce.


Poznámky