• Úvod
  • Třídy
  • Týdenní plány
Týdenní plán 9. A 19.-23..10.
Předmět Ve škole Doma
Český jazyk Ml - slovní druhy (opakování). Uč str: 30-31
Li - literatura na počátku XX. století, první světová válka v literatuře.
Sl - výklad. Uč str: 113-115.
Anglický jazyk 5B - uč. str. 60 - 63
- způsobové sloveso must
- minulý čas
- pracovní sešit str. 45 - 47
procvičování nepravidelných sloves (učeb. str. 110 - be - catch)
- učit se nová slovíčka - 5C
Ruský jazyk źák pracuje se slovníkem, vyzná se v azbuce, řadí věty dle dějové posloupnosti, zvládá základní společenskou komunikaci,doplňuje cvičení,čte s porozuměním,opakuje časování sloves a procvičuje slovíčka spojená s tématem ruka, obličej (materiál dostanou žáci v pondělí) žáci mají dlouhodobé DÚ v sešitě ,do 22.10. naučit se báseň Abeceda.- viz sešit. V sešitě mají žáci odkazy k samostudiu v době nemoci, korony apod.- videa na youube
Zeměpis Sídla. Učebnice str, 49-50. PS str.17-20.
Matematika rovnice-řeší základní rovnice a používá správný zápis úprav rovnic
Množiny Ii a Pravděpodobnost (uč. do str.19+pracovní sešit)
Přírodopis fyzikální a chemické vlastnosti minerálů
(další dělení minerálů)
nauč se vyjmenovat 6 skupin dělení minerálů podle krystalické mřížky (viz tabulka v učebnici)
Dějepis První republika, hospodářská krize - učivo pracovních listů Opakování pracovních listů - 1. světová válka
Výchova k občanství Typologie osobnosti - osobnostní testy
- temperament, schopnosti, dovednosti
příprava aktualit - vybraní žáci
- opakování typologie osobnosti (melancholik, sangvinik, cholerik, flegmatik, introvert, extrovert)
Chemie pH stupnice
- kyselé, neutrální a zásadité pH
- testování pH v roztocích

Kyseliny
- rozdělení kyselin na kyslíkaté a bezkyslíkaté
oxidační čísla a jejich koncovky
Fyzika Transformátory, transformace střídavého napětí, rozvod elektrické energie. Google classroom: Zadán úkol k tématu transformace napětí
Poznámky