Adatpační pobyt

Adatpační pobyt

Marlenka

Marlenka

Zoo

Zoo

Vp

Vp

Vp

Vp

Výtvarný projekt

Výtvarný projekt

Výtvarný projekt

Výtvarný projekt

  • Úvod
  • Třídy
  • Týdenní plány


Týdenní plán 9. A Týden od 20. 9. 2021
Předmět Ve škole Doma
Český jazyk

ČJ 1 - ML - synonyma, antonyma (uč. str. 16/1, 2, 6)

LIT - mod. básnické směry 19. stoletíSL - projev psaný a mluvený-----------------------------------------------------------------

ČJ 2 – ML – Vyjmenovaná slova po M, V, Z, LIT/SL – Charakteristika literární postavy


ČJ 1 - Opakování vyjmenovaných slov.


Anglický jazyk

0. lekce – vocabulary – weather (WB, p. 12,13), grammar – be going to (WB, p. 10, 11)


Po – Test – vocabulary 0A

Ruský jazyk

Opakování lekce č. 2 (azbuka, slovní zásoba, fráze, čtení aj.).

Četba pohádky - Drobeček Chavroška. 


Zopakovat si azbuku na krátký test - znalost písmen, přepis slov z tiskací azbuky do psací. Čtení pohádky :-). 

V Po 20.9. malý testík ze znalosti azbuky - opak. VII. a VIII. ročníku (zraková a sluchová podpora na classroomu) :-)

V Pá 24.9. - četba pohádky na známky :-)Zeměpis

Česká republika - sousedé, krajní body


Opakování evropských hlavních měst.

Matematika

M1 - trojúhelník II

--------------------------------------------------------------------

M2 – Opakování – Násobení a dělení, uč. str. 11-13


St – Test – zaokrouhlování, sčítání, odčítání

Přírodopis

Základy astronomie - terminologie, teorie vzniku vesmíru a planety Země, stavba Země


Dějepis
Výchova k občanství
Chemie

Opakování učiva 8. ročníku

Halogeny

- prvky a jejich vlastnosti

- úvod do názvosloví halogenidů


Fyzika

Elektřina - bezpečnost práce, zkrat, ochrana před zkratem (pojistka, jistič)Poznámky úterý 21. 9. 2021 - Živá knihovna povolání  (Dolní oblast Vítkovice)

sraz: 7:50 u Polikliniky (nebo 8:10 zastávka Dolní Vítkovice)
sebou: svačina, pití, vhodné oblečení a obuv, obědy i svačiny odhlášeny
rozchod: cca 13 h zastávka Dolní Vítkovice, nebo 13:10 u Polikliniky