Kateŕina
Erasmus
17. Listopad
Hra neapol
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

  • Úvod
  • Třídy
  • Týdenní plányTýdenní plán 9. ročník Týden od 27. 3.
Předmět Ve škole Doma
Český jazyk

ML - druhy vedlejších vět (přívlastková, příslovečná)

LIT - socialistická próza

S - charakteristika


procvičování vedlejších vět 

úterý - oprava testu VV


Anglický jazyk

Unit 2 - Mia's best friend

Učebnice str. 50 - 53, Pracovní sešit str. 60 - 63

Gramatika: pravidelná/nepravidelná slovesa, předpřítomný čas

Praktický jazyk: Přátelství, charakterové vlastnosti lidí, popis kamarádaRuský jazyk

Lekce č. 6 

Uč str: 65-71   Ps str: 52-54

Slovní zásoba k opakování v Ps str: 59-62


Opakovat a upevňovat psací i tiskací tvary písmen azbuky, slovní zásobu a fráze v ruském jazyce. 


Zeměpis

Česká republika - Plzeňský kraj


pondělí - oprava testu Praha + Středočeský kraj


Matematika

Aritmetický průměr (učebnice a pracovní sešit)Přírodopis

Vnitřní a vnější geologické děje

Podklady viz prezentace v Classroomu
Příprava na test - horniny (vyvřelé, přeměněné, usazené)


DějepisVýchova k občanstvíChemie

Uhlovodíky

- paliva (základní rozdělení, původ, vlastnosti)

- bezpečnost práce s palivy

podklady viz ClassroomPříprava na test - paliva


Fyzika

Zásady bezpečného zacházení s elektřinouInformatika

Práce s daty a tabulkami


Poznámky