• Úvod
  • Třídy
  • Volba povolání

Kdy poslat přihlášku?

Pro první kolo přijímacího řízení pro denní formy vzdělávání do 1.3.2021

u oborů s talentovou zkoušku do 30.11.2020

Kolik přihlášek můžu podat?

Pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky

pro další kola libovolné množství (seznam škol pořádajících další kola přijímacího řízeni najdete na stránkách Krajského úřadu)

Jakou školu vybrat?

A) Jaký obor je pro mne vhodný:

Jaké jsou vaše osobní rysy? Toužíte po kariéře, bohatství, uznání, neb  spíše klidu, volném času atp.? Máte nějaké zájmy o něco, schopnosti (zručnost, paměť, přesvědčivost,  jazykový talent nebo nešikovnost, pomalou reakci atp.), vlastnosti (pečlivost, přesnost, nebo netrpělivost, nedochvilnost)?  Daří/nedaří se vám  v něčem ve škole? Máte nějaké omezení (tělesné omezení, alergie, epilepsie, astma)?

Chcete raději něco montovat, opravovat, prodávat nebo léčit, pracovat s lidmi, zvířaty, rostlinami? Chcete pracovat v dílně, kanceláři, venku, ve škole? Je o vaší budoucí profesi zájem na trhu práce? Bude vyžadovat vaše budoucí práce nějaké speciální vzdělání, schopnosti, obsahuje nějaká rizika?

B) Můj vybraný obor nabízí více škol:

Jak budete dojíždět? Co ještě vybraná škola nabízí? Můžete případně přejít na jiný obor v rámci školy? Platí se školné? Jaké jsou podmínky přijetí? Jaké jsou šance na přijetí? Jak je škola vybavená?

Kdo mi ještě může poradit? 

Třídní učitel, výchovný poradce, školní psycholog, informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání (při úřadu práce), PPP, SPC