Kateŕina
Erasmus
17. Listopad
Hra neapol
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

  • Úvod
  • Třídy
  • Adventní vlak

Adventním vláčkem

se vydáme společně ke Štědrému dni. Děti se budou učit během tří týdnů být pozornějšími, všímavějšími a bdělejšími ke svému okolí- spolužákům, kamarádům a dospělým.

1. týden: UCHO Naše uši jsou důležité, abychom mohli naslouchat druhým. Potřebujeme otevřené uši, abychom slyšeli, co pěkného, kdo říká, když nás někdo žádá o pomoc.

2. týden: OKO Naše oči nám také pomohou všímat si druhých lidí a vidět jejich dobré vlastnosti.

3. týden: ÚSTA  Potřebujeme ústa, která dovedou pěkně mluvit, chválit a říkat druhým slova, která potěší.

               RUKA  Naše ruce mohou druhým pomáhat, pozdravit je nebo se rozdělit.