Hra 1
Hra 2
Ada 1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

Zelený vir


Na této stránce najdete aktuální informace a opatření související s nemocí COVID-19.

Opatření od 3. 1. 2022

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, i nadále probíhá testování žáků antigenními testy. Systém testování a jeho podmínky doznaly od ledna 2022 jisté změny.

Termíny testování:

 • 2x týdně - pondělí a čtvrtek v období 3. - 16. ledna 2022
 • 1x týdně - pondělí od 17. ledna 2022 do odvolání

Podmínky testování: 

 • nově se testují všichni žáci bez závislosti na dokončeném očkování či prodělané nemoci. Testovat se nemusí pouze žáci, kteří doloží negativní výsledek testu z certifikovaného odběrného místa (ne starší 24 hodin pro antigenní test či 72 hodin pro PCR test)
 • pokud se žák dostaví do školy jiný den po termínu testování, otestuje se v den příchodu do školy tj. kterýkoliv den v týdnu
 • pokud někdo nesouhlasí s testováním a nebude otestován, může chodit do školy, ale musí používat ochranu nosu a úst po celou dobu pobytu ve škole a dodržovat další nařízení s tím spojená - musí jíst a pít odděleně u stolu nebo v lavici a zachovat min. 1,5 m odstup od ostatních, nesmí cvičit v uzavřených prostorách, nesmí zpívat pokud nemá rozestup 2 m od ostatních.
 • pokud bude antigenní test žáka pozitivní, musí žák opustit školu a podrobit se kontrolnímu PCR testu, který potvrdí nebo vyloučí pozitivitu. Žák 2. stupně může opustit školu sám v případě, že donese do školy podepsaný souhlas s opuštěním školy viz příloha, žák 1. stupně opustí školu pouze s rodičem nebo je umístěn do izolace ve škole a zde čeká na příchod rodiče
 • žákovi, který byl ve škole pozitivně testován bude vydáno potvrzení, které donesete na testovaní místo, žádanku na test obdržíte sms zprávou
 • v případě, že je kontrolní PCR test pozitivní, zákonný zástupce kontaktuje praktického lékaře pro děti a dorost a ten nařídí žákovi izolaci
 • o výsledku kontrolního PCR testu informuje zákonný zástupce školu bezodkladně, aby mohla dále postupovat dle nařízení Ministerstva zdravotnictví
Důsledky pozitivně testovaného žáka a jeho spolužáky:
 • pozitivně testovaný žák odchází domů a postupuje dle postupu viz výše
 • ostatní žáci, kteří byli s pozitivně testovaným žákem v průběhu posledních 2 dnů v kontaktu, mají možnost i nadále docházet do školy za stanovených podmínek (do doby výsledku konfirmačního PCR testu pozitivně testovaného žáka). Jedná se o čtvrteční test a žáci:
  • se budou každý den před začátkem vyučování testovat antigenním testem do doby potvrzení výsledku PCR testu pozitivně testovaného žáka
  • budou po celou dobu pobytu ve škole či školní družině a klubu mít nasazenou ochranu úst - rouška (žák do 15 let) či respirátor (žák nad 15 let)
  • budou po celou dobu výuky odděleni od ostatních žáků školy, bude zachovávaná tzv. homogenita skupiny
  • při konzumaci jídla a pití budou odděleni od ostatních žáků školy, v jídelně u stolu odděleném od ostatních nejméně 1,5m
  • nemohou cvičit ve vnitřních prostorách, a nemohou zpívat, pokud nemají min. rozestup 2m 
  • v případě, že kontrolní PCR test pozitivně testovaného žáka vyjde pozitivně, odcházejí všichni žáci do izolace a musí podstoupit PCR test
  • v případě, že kontrolní PCR test pozitivně testovaného žáka vyjde negativně, vracejí se všichni žáci k standardnímu režimu výuky
 • v případě, že žák odmítá nosit ve škole roušku dle tohoto nařízení a ve stanovených případech - společné prostory nebo pokud byl ve styku s pozitivně testovaným žákem, nemůže škola umožnit tomuto žákovi osobní přítomnost ve škole.
V případě, že je Vaše dítě pozitivně testováno PCR testem i v jiných případech než při testování ve škole (např. při výskytu onemocnění v rodině), máte nově povinnost oznámit tuto skutečnost škole, která bude dále postupovat dle tohoto nařízení.
Nadále platí, že ochrana úst a nosu (rouška u žáka do 15 let, respirátor u žáka nad 15 let) se nosí ve společných prostorách školy a žáci je mohou sundat jen ve třídách, pokud jsou usazeni v lavicích nebo jinak. 
V příloze naleznete informační leták pro rodiče o testování a postupu při pozitivním testu ve škole.


Od 22. 11. 2021

Milí rodiče,

dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které schválila vláda dne 12. 11. 2021 s účinností od 22. 11. 2021 (viz příloha) se budou žáci škol uvedených v rejstříku škol preventivně testovat antigenním testem. Testování proběhne v pondělí 22. a 29. listopadu 2021 ve stejném režimu jako tomu bylo při předcházejících testováních. Při vstupu do školy se žáci otestují a budou následně posláni do tříd nebo v případě pozitivního testování odesláni domů.

Podmínky testování: 

 • testují se všichni žáci, kromě těch, kteří splňují ONT - má očkování, prodělal nemoc - od posledního pozitivního testu neuběhlo více než 180 dnů nebo má platný antigen max. 1. den starý nebo PCR test max. 3 dny starý, test musí být proveden oficiálním testovacím centrem
 • pokud se žák dostaví do školy jiný den po termínu testování 22. a 29. listopadu, otestuje se v den příchodu do školy tj. kterýkoliv den v týdnu kromě pondělí
 • pokud někdo nesouhlasí s testováním a nebude otestován, může chodit do školy, ale musí používat ochranu nosu a úst po celou dobu pobytu ve škole a to do 6. 12. 2021, po tomto datu pak bude moci tuto ochranu ve třídě opět sundat, ve společných prostorách nošení ochrany dýchacích cest stále platí
 • pokud bude antigenní test pozitivní musí žák opustit školu a podrobit se kontrolnímu PCR testu, který potvrdí nebo vyloučí pozitivitu, žák 2. stupně může opustit školu sám v případě, že donese do školy podepsaný souhlas s opuštěním školy viz příloha, žák 1. stupně opustí školu pouze s rodičem nebo je umístěn do izolace ve škole a čeká na příchod rodiče
 • v případě pozitivity některého žáka nejde do karantény celá třída, ale jen pozitivně testovaný žák, o dalším postupu pak rozhoduje krajská hygienická stanice.
Nadále platí, že ochrana úst a nosu se nosí ve společných prostorách školy a žáci je mohou sundat jen ve třídách, pokud jsou usazeni v lavicích nebo jinak.
Věřím, že někteří s těmito nařízeními nesouhlasíte a nedávají Vám logiku, zejména v přístupu k očkovaným a neočkovaným, ale budu se nařízeními řídit, protože jedna výjimka na sebe váže další a pak se v tom už člověk ztrácí. Respektuji Vaše osobní vnímání věci, i já s nimi zcela nesouhlasím a nechápu je. Jsme ovšem instituce, která je řízena Ministerstvem a jsme povinni se řídit jeho nařízeními či nařízeními Ministerstva zdravotnictví. 

Zároveň děkuji Všem za dosavadní bezproblémovou spolupráci a pochopení při předchozích kolech testování


Od 1. 11. 2021

Milí rodiče,

po podzimních prázdninách proběhne ve školách v oblastech s největším výskytem covid onemocnění screeningové testování antigenním testem. Testovat se bude v pondělky 1. a 8. listopadu ve stejném režimu jako tomu bylo při předcházejících testováních. Při vstupu do školy se žáci otestují a budou následně posláni do tříd nebo v případě pozitivního testování odesláni domů. 

Podmínky testování: 

 • testují se všichni žáci, kromě těch, kteří splňují ONT - má očkování, prodělal nemoc - od posledního pozitivního testu neuběhlo více než 180 dnů nebo má platný antigen max. 1. den starý nebo PCR test max. 3 dny starý
 • pokud se žák dostaví do školy jiný den po termínu testování 1. a 8. listopadu, otestuje se v den příchodu do školy tj. kterýkoliv den v týdnu kromě pondělí
 • pokud někdo nesouhlasí s testováním a nebude otestován, může chodit do školy, ale musí používat ochranu nosu a úst po celou dobu pobytu ve škole a to do 14. 11. 2021, po tomto datu pak bude moci tuto ochranu ve třídě opět sundat, ve společných prostorách nošení ochrany dýchacích cest stále platí
 • pokud bude antigenní test pozitivní musí žák opustit školu a podrobit se kontrolnímu PCR testu, který potvrdí nebo vyloučí pozitivitu, žák 2. stupně může opustit školu sám v případě, že donese do školy podepsaný souhlas s opuštěním školy viz příloha, žák 1. stupně opustí školu pouze s rodičem nebo je umístěn do izolace ve škole a čeká na příchod rodiče.
Nadále platí, že ochrana úst a nosu se nosí ve společných prostorách školy a žáci je mohou sundat jen ve třídách. 
Věřím, že někteří s těmito nařízeními nesouhlasíte a nedávají Vám logiku, ale budu se nařízeními řídit, protože jedna výjimka na sebe váže další a pak se v tom už člověk ztrácí. Respektuji Vaše osobní vnímání věci, i já s nimi zcela nesouhlasím a nechápu je. Jsme ovšem instituce, která je řízena Ministerstvem a jsme povinni se řídit jeho nařízeními. Vůbec nemám zájem se s nikým hádat a dělat naschvály, práce v tuto chvíli to není záviděníhodná... 

Od 13. 9. 2021

K pondělku 13. 9. 2021 je ukončeno preventivní antigenní testování ve školách. Další případné testování závisí na epidemiologické situaci a nařízeních MŠMT a MZd. Stále platí povinnost nosit roušky/respirátory ve společných prostorách školy - chodby, WC, jídelna.

Platí také povinnost samoizolace a PCR testování po návratu ze zahraničí. Prosím, aby si rodiče, kteří ještě jedete na zahraniční dovolenou hlídali aktuální příjezdová nařízení a řídili se jimi.


Od 1. 9. 2021

Milí rodiče,

ve středu 1. 9. začíná výuka ve školním roce 2021/2022. I v tomto školním roce začínáme s opatřeními, které jsou pro nás závazné.

Obecné hygienické zásady:
 • po příchodu do školy si žáci myjí důkladně ruce teplou vodou a mýdlem 20 - 30 sekund,
 • v učebnách a všech prostorách se pravidelně větrá,
 • ve všech třídách, ve vstupu, na WC jsou dezinfekční přípravky pro dezinfekci rukou,
 • žák, který jeví příznaky infekčního onemocnění - zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů, průjem, ztráta chuti a čichu, nemůže být do školy vpuštěn. V případě, že se tyto příznaky objeví v průběhu vyučování, je umístěn do izolace a je zavolán zákonný zátupce, který si dítě odvede domů, praktický lékař dítěte následně rozhodne o dalším postupu. Lékaře je potřeba kontaktovat vždy,
 • je omezen vstup ostatních osob do budovy školy a toto nařízení se týká i rodičů, pokud to není nezbytně nutné. 

Ochranné prostředky dýchacích cest:

Všechny osoby jsou povinny při vstupu do budovy školy a společných prostor školy nosit ochranný prostředek dýchacích cest - rouška/respirátor. Z této povinnosti jsou vyjmuty jen osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu. Případně ostatní osoby pokud ze závažných důvodů nemohou mít nasazený ochranný prostředek dýchací prostředek a prokážou se lékařským potvrzením přičemž je lékařem specifikováno zda může nosti jiný ochranný prostředek (např. místo respirátoru jen roušku), či, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest.

Žáci tedy mají povinnost nosit ochranu dýchacích cest při příchodu do školy, na chodbách, při přechodu do jídelny, na WC apod. Pokud sedí žáci ve třídě a jsou negativně otestovaní mohou si tento ochranný prostředek sundat. 

Žák jehož rodič odmítne testování je povinnen nosit roušku/respirátor po celou dobu pobytu ve škole. 

Testování:

V úvodu září čeká všechny žáky 3x antigenní testování a to v termínech středa 1. 9. 2021, pondělí 6. 9. 2021, čtvrtek 9. 9. 2021. Testují ve všichni žáci školy s výjimkou těch, kteří byli očkováni dvěmi dávkami očkování a od poslední dávyk uběhlo 14 dnů nebo od posledního pozitivního testu neuběhlo 180 dnů, proto pokud někdo covid prodělal, doneste do školy potvrzení o jeho prodělání, kde bude jasné, kdy bylo poslední pozitivní testování.

První den školy tj. středa 1. 9. se budou žáci testovat při příchodu do školy ve své třídě. Žáci vstoupí do školy, kde budou mít k dispozici testy a otestují se. V ostatní testovací termíny se budou testy provádět stejným způsobem jako v loňském školním roce tj. před vyučováním na budově 2. stupně Paskovská na faře, na budovách 1. stupně na Aviatiků v herně, na budově U Prodejny v koridoru.

V případě pozitivního testu, odchází žák domů domů a musí podstoupit PCR test, o který si zákonný zástupce požádá u lékaře. Žáci 2. stupně mohou odejít domů sami, pokud mají toto písemně potvrzeno zákonným zástupcem (formulář je v příloze níže). Žáci 1. stupně mohou odejít se zákonným zástupcem, pokud bude ještě přítomen ve škole a čekat na výsledky testování. V opačném případě bude v poslán do izolace a vyčká na příchod zákonného zástupce, který bude uvědoměn telefonem.

Odmítnutí testování:
V případě, že zákonný zástupce nesouhlasí s antigenním testováním ve škole, může toto testování podstoupit v testovacím centru a donést výsledky do školy. V případě, že žák není otestovaný ani tímto způsobem, je žákovi dovoleno pobývat ve škole, ale po celou dobu pobytu je tento žák povinen nosit roušku nebo respirátor. V případě stravy a konzumace nápojů jsou povinni dodržovat odstup nejméně 1,5 m od ostatních. 

Soubory ke stažení