Zelený vir


Na této stránce najdete aktuální informace a opatření související s nemocí COVID-19.
Od 19. 9. 2020:
 • Všichni žáci 2. stupně mají povinnost nosit roušku po celou dobu výuky a pobytu ve škole. Sundat ji mohou jen při jídle.
 • Všichni mají minimálně dvě čisté roušky denně, aby si ji mohli během dne vyměnit.
 • Tisková zpráva MZd zde.
Od 14. 9. 2020:
 • V přílohách najdete nový postup určený školám, školským zařízením a zákonným zástupcům.
 • V přílohách zařazeno schéma Jak postupovat při onemocnění dítěte.
Od 10. 9. 2020:
 • Žáci i zaměstnanci mají za povinnost nosit roušky ve společných prostorách školy tj. chodby, toalety, jídelna. Ve třídách nejsou roušky potřeba.
 • Ostatní doporučení pokračují viz níže.
Od 1. 9. 2020:
 • Provoz školy probíhá v režimu upraveném dle doporučení MŠMT a MZd.
 • Ve vnitřních prostorách školy není povinností žáků nosit roušku, pokud to není upraveno jinak v závislosti na epidemiologické situaci.
 • Žáci s infekčním onemocněním nebo jeho patrnými příznaky nemají do školy přístup.
 • Je omezen pohyb cizích osob v prostorách školy a to i zákonných zástupců, pokud to nevyžaduje situace (předem domluvená konzultace s učitelem, schůzka na ředitelství školy apod.).
 • V případě vstupu cizí osoby nebo zákonného zástupce do budovy školy, má tato osoba povinnost si dezinfikovat u vchodu ruce a zdržovat se jen na místě, které mu vyhradí příslušný pracovník školy.
 • Případné karantény, uzavírání některých tříd nebo celých budov školy z důvodu výskytu onemocnění Covid-19 je nařízeno příslušnou Krajskou hygienickou stanicí nebo jiným orgánem k tomuto zmocněným.
 • V případě distančního vzdělávání (vzdělávání na dálku), je toto vzdělávání pro žáky povinné, jsou při tom zohledňovány individuální možnosti jednotlivých žáků.
 • O způsobu případného distančního vzdělávání informuje škola žáky a zákonné zástupce zejména na webových stránkách školy (aktuality a tento odkaz), e-mailem nebo telefonicky.
 • Pokud u žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost. Pokud žák takto prokáže, že netrpí infekčním onemocněním, je mu umožněna docházka do školy.