• Úvod
 • Distanční výuka

Milí rodiče,

na této stránce se dozvíte základní informace o distanční výuce. Věřím, že jako v jarním a podzimním období se nám podaří vše zvládnout. Také doufám, že výuka na dálku nebude na dlouhou dobu a brzo se s žáky opět setkáme ve škole.

Mgr. René Macháč – ředitel školy

Základní pravidla pro distanční výuku:

 • Dle změny školského zákona je i distanční výuka (výuka na dálku) pro žáky povinná.
 • Pokud se žák nemůže distanční výuky účastnit, musí být omluven zákonný zástupcem. Jedná se ovšem o tzv. on-line výuku, která je vedena prostřednictvím video hovorů. Na 1. stupni se bude jednat o 2 hodiny denně. Na 2. stupni se jedná o 4 hodiny denně, dle pevně stanoveného rozvrhu.
 • Pokud se tedy žák nemůže on-line přenosu zúčastnit, omluví jeho nepřítomnost zákonný zástupce třídnímu učiteli nejlépe e-mailem, a to nejlépe okamžitě, případně nejpozději do 3 dnů od vzniku nepřítomnosti. Následně tuto omluvenku zaznamená do žákovské knížky, kterou si třídní učitel zkontroluje po návratu žáků do školy.
 • V případě, že někteří žáci nemají internetové připojení, můžete se spojit s ředitelem školy a můžeme Vám zapůjčit sim kartu pro připojení. Toto řešení máme jen v omezeném množství, je proto jen pro ty, kteří nemají opravdu žádnou možnost připojení se k internetu.
 • Máte-li zájem o nějakou techniku, tak je v současné chvíli půjčená. Vrátilo se pouze pár zařízení, proto je tato možnost již velmi omezená.
 • Pokud se žák nemůže připojit k on-line výuce z důvodu, že nemá připojení k internetu, nemá techniku, musí techniku sdílet s ostatními členy domácnosti, je potřeba to oznámit třídnímu učiteli a domluvit si náhradní způsob plnění úkolů vyplývajících ze vzdělávání. Tzn. žák nebo zákonný zástupce se domluví s učitelem na tom, jaké úkoly v pracovním sešitě má žák vypracovat, jaké pracovní listy má vyplnit, které strany v učebnici má nastudovat – vypracovat zápisek apod. Tyto úkoly si vyzvedne po domluvě s vyučujícím ve škole a ve stanoveném termínu je pak následně odevzdá ve škole ke kontrole.
 • Je potřeba vzájemně komunikovat a nenechávat vše na poslední chvíli. V současné chvíli není možno, aby žák či zákonný zástupce se školou nekomunikoval, oproti jarním měsícům se jedná o povinné vzdělávání, ne dobrovolné. 
 • V případě problémů, nedostatku informací apod. komunikují zákonní zástupci nejdříve s třídním učitelem či učitelem, kde se vyskytl problém a snaží se jej společně vyřešit. Pokud se jim nedaří se domluvit, obrátí se na ředitele školy, který následně bude situaci řešit.

On-line výuka:

 • Pro on-line výuku je využívána platforma Google.
 • Každý žák má vytvoření školní Google účet, kde má k dispozici Google aplikace, které používá pouze pro komunikaci se školou a k výuce.
 • V případě, že si nepamatujete přihlašovací údaje do Google účtu z jara, kontaktujte třídní učitele, kteří mají přihlašovací údaje z jarního období. V případě, že i toto nefunguje, napište řediteli školy, který může heslo restartovat. 
 • Pro on-line přenosy je používána Google aplikace Meet, do které se žáci přihlašují dle rozvrhu hodin. Žáci do Meetu vstupují prostřednictvím Google učebny, kde je odkaz na virtuální místnost. Přihlášení do této virtuální místnosti máte na následujícím instruktážním videu.
 • Pro 1. stupeň platí:
 • Pro 1. stupeň jsou nastaveny 2 hodiny denně on-line přenosů pro hlavní předměty JČ, M, SKN, AJ. O přesném rozvrhu hodin Vás bude informovat třídní učitel. Z výchov mohou žáci dostat drobné úkoly, které jsou schopni zvládnout doma.
 • Další úkoly budou zadávány v týdenních plánech na stránkách jednotlivých tříd.
 • Pro 2. stupeň platí:
 • Pro výuku na 2. stupni je nastaven pevný rozvrh hodin 4 hodiny on-line přenosů denně po 45 minutách s 15minutovou přestávkou. Rozvrh pro jednotlivé třídy najdete v příloze. Žáci je najdou ve svých školních e-mailech.Výuka pro žáky v prostředí Meet dle zadaného rozvrhu začíná od úterý 2. 3. 2021.
 • Žáci pracují také v Google učebně, kde mají žáci nastaveny tzv. kurzy pro jednotlivé předměty, které se budou vyučovat. Zde budou mít zadávány úkoly pro vypracování, pokud bude potřeba. Učebny budou také sloužit pro připojení k výuce přes Meet pro jednotlivé předměty.
 • Připomínám, že nepřítomnost v on-line výuce je potřeba omluvit zákonným zástupcem.
 • Pokud žáci pracují mimo on-line prostřední Meet na zadaných úkolech, tuto činnost si řídí žáci s rodinou dle jejich režimu a uvážení. Jen je potřeba dodržovat termíny odevzdání. Tato příprava je zcela na Vás.
 • Práce v distanční výuce se bude také hodnotit. Bude upřednostňována slovní zpětná vazba, ale budou se také dávat známky za kvalitu odevzdané práce, případné testy.


Soubory ke stažení