Pokus
Výtvarný kroužek
Hra 1 Řecko
Hra oběd
Ada 1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

  • Úvod
  • 1. oddělení družiny

Výtvarné tvoření
- paní vychovatelka Ivana Gulaková