• Úvod
  • Třídy
  • Knihovna- perličky

Celý školní rok jsme pravidelně chodili do knihovny, kde jsme si mohli zapůjčovat

knihy různých žánrů. Některé děti se zapojily do sbírání perliček. Je to soutěž,

která probíhá ve všech dětských odděleních ostravské knihovny.

V naší třídě si nejlépe vedl Bob. Bobe- gratulujeme Ti! Kdo vyhraje příště?

Děti, čtěte...