Koronavirus aktuailty postup od 4. 1. 2021 13.11.2020

Milí rodiče,


dle ustanovení Ministerstva školství o úpravě vzdělávání ve školách od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021 je i nadále povoleno vzdělávání žáků škol dle §16 odst. 9, což je naše škola.


Škola od pondělí 4. 1. 2021 zahajuje běžnou výuku, provoz školy bude pokračovat v předvánočním režimu, pro jistotu vypisuji jen základní pravidla:

  • všichni žáci docházejí do školy,
  • výuka je vedena dle rozvrhu s výjimkou zpěvu v hodinách HV a sportovních činností v hodinách TV, ty jsou nahrazeny případnou vycházkou do okolí školy,
  • nadále platí používání ochranných prostředků pro zakrytí úst a nosu (roušky min. 2 na celé dopoledne + sáček na použité roušky), časté mytí rukou, dezinfekce rukou a větrání tříd,
  • zachování homogenity školních tříd bez vzájemného míchání a kontaktu,
  • v případě příznaků nemoci dítě neposílejte do školy,
  • v případě podezření nákazy nebo karantény v rodině si dítě nechte v domácí péči,
  • ŠD je organizována pro žáky 1. - 4. tříd, pro žáky 5. třídy bohužel zatím z organizačně-personálních důvodů není možno otevřít,
  • stravování ve školní jídelně probíhá po jednotlivých třídách ve školní jídelně.
Veškerá pravidla platící před Vánoci jsou dostupná nadále v sekci Covid-19. 

Všem rodičům i dětem přeji v novém roce 2021 hodně zdraví, štěstí a brzký návrat k běžnému způsobu života...

Mgr. René Macháč - ředitel školy