Hra 1
Hra 2
Ada 1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

Koronavirus aktuality: Postup od 17. ledna 2022 13.1.2022

Milí rodiče,

dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, i nadále probíhá testování žáků antigenními testy. Testování od 17. 1. 2022 probíhá 1x týdně vždy v pondělí obvyklým způsobem na jednotlivých budovách antigenními testy.

Podmínky testování a režimová opatření: 

  • stále se testují všichni žáci bez závislosti na dokončeném očkování či prodělané nemoci. Testovat se nemusí pouze žáci, kteří doloží negativní výsledek testu z certifikovaného odběrného místa (ne starší 24 hodin pro antigenní test či 72 hodin pro PCR test)
  • pokud se žák dostaví do školy jiný den po termínu testování, otestuje se v den příchodu do školy tj. kterýkoliv den v týdnu
  • pokud někdo nesouhlasí s testováním a nebude otestován, může chodit do školy, ale musí používat ochranu nosu a úst po celou dobu pobytu ve škole a dodržovat další nařízení s tím spojená - musí jíst a pít odděleně u stolu nebo v lavici a zachovat min. 1,5 m odstup od ostatních, nesmí cvičit v uzavřených prostorách, nesmí zpívat pokud nemá rozestup 2 m od ostatních.
  • pokud bude antigenní test žáka pozitivní, musí žák opustit školu a podrobit se kontrolnímu PCR testu, který potvrdí nebo vyloučí pozitivitu. Žák 2. stupně může opustit školu sám v případě, že donese nebo již odevzdal do školy podepsaný souhlas s opuštěním školy viz příloha, žák 1. stupně opustí školu pouze s rodičem nebo je umístěn do izolace ve škole a zde čeká na příchod rodiče
  • žákovi, který byl ve škole pozitivně testován bude vydáno potvrzení, které donesete na testovaní místo, žádanka na test obdržíte sms zprávou na mobil rodiče
  • v případě, že je kontrolní PCR test pozitivní, zákonný zástupce kontaktuje praktického lékaře pro děti a dorost a ten nařídí žákovi izolaci
  • o výsledku kontrolního PCR testu informuje zákonný zástupce školu bezodkladně, aby mohla dále postupovat dle nařízení Ministerstva zdravotnictví
  • v případě, že žák odmítá nosit ve škole roušku dle tohoto nařízení a ve stanovených případech - společné prostory, nemůže škola umožnit tomuto žákovi osobní přítomnost ve škole
  • v případě, že je Vaše dítě pozitivně testováno PCR testem i v jiných případech než při testování ve škole (např. při výskytu onemocnění v rodině), máte i nadále povinnost  oznámit tuto skutečnost škole, která bude dále postupovat dle tohoto nařízení
  • nadále platí, že ochrana úst a nosu (rouška u žáka do 15 let, respirátor u žáka nad 15 let) se nosí ve společných prostorách školy a žáci je mohou sundat jen ve třídách, pokud jsou usazeni v lavicích nebo jinak. 
Další postupy kozultuji s pacovníky Krajské hygienické stanice a v případě potřeby Vás budeme informovat na stránkách školy nebo prostřednictvím e-mailu třídním učitelem nebo ředitelem školy.

Děkuji Všem za dosavadní bezproblémovou spolupráci a respektování těchto nařízení. 


Mgr. René Macháč - ředitel školy

Soubory ke stažení