Antistresák

Antistresák

Mladý badatel

Mladý badatel

Ozo

Ozo

Živá knihovna povolání

Živá knihovna povolání

Halloween

Halloween

Výtvarný projekt

Výtvarný projekt

Výtvarný projekt podzim

Výtvarný projekt podzim

Koronavirus aktuality Testování 22. a 29. listopadu 16.11.2021

Milí rodiče,

dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které schválila vláda dne 12. 11. 2021 s účinností od 22. 11. 2021 (viz příloha) se budou žáci škol uvedených v rejstříku škol preventivně testovat antigenním testem.  Testování proběhne v pondělí 22. a 29. listopadu 2021 ve stejném režimu jako tomu bylo při předcházejících testováních. Při vstupu do školy se žáci otestují a budou následně posláni do tříd nebo v případě pozitivního testování odesláni domů.

Podmínky testování: 

  • testují se všichni žáci, kromě těch, kteří splňují ONT - má očkování, prodělal nemoc - od posledního pozitivního testu neuběhlo více než 180 dnů nebo má platný antigen max. 1. den starý nebo PCR test max. 3 dny starý, test musí být proveden oficiálním testovacím centrem
  • pokud se žák dostaví do školy jiný den po termínu testování 22. a 29. listopadu, otestuje se v den příchodu do školy tj. kterýkoliv den v týdnu kromě pondělí
  • pokud někdo nesouhlasí s testováním a nebude otestován, může chodit do školy, ale musí používat ochranu nosu a úst po celou dobu pobytu ve škole a to do 6. 12. 2021, po tomto datu pak bude moci tuto ochranu ve třídě opět sundat, ve společných prostorách nošení ochrany dýchacích cest stále platí
  • pokud bude antigenní test pozitivní musí žák opustit školu a podrobit se kontrolnímu PCR testu, který potvrdí nebo vyloučí pozitivitu, žák 2. stupně může opustit školu sám v případě, že donese do školy podepsaný souhlas s opuštěním školy viz příloha, žák 1. stupně opustí školu pouze s rodičem nebo je umístěn do izolace ve škole a čeká na příchod rodiče
  • v případě pozitivity některého žáka nejde do karantény celá třída, ale jen pozitivně testovaný žák, o dalším postupu pak rozhoduje krajská hygienická stanice.
Nadále platí, že ochrana úst a nosu se nosí ve společných prostorách školy a žáci je mohou sundat jen ve třídách, pokud jsou usazeni v lavicích nebo jinak.
Věřím, že někteří s těmito nařízeními nesouhlasíte a nedávají Vám logiku, zejména v přístupu k očkovaným a neočkovaným, ale budu se nařízeními řídit, protože jedna výjimka na sebe váže další a pak se v tom už člověk ztrácí. Respektuji Vaše osobní vnímání věci, i já s nimi zcela nesouhlasím a nechápu je. Jsme ovšem instituce, která je řízena Ministerstvem a jsme povinni se řídit jeho nařízeními či nařízeními Ministerstva zdravotnictví. 

Zároveň děkuji Všem za dosavadní bezproblémovou spolupráci a pochopení při předchozích kolech testování


Mgr. René Macháč - ředitel školy

Soubory ke stažení