Koronavirus aktuality úprava opatření od 8. 6. 2021 7.6.2021

Milí rodiče,


od úterý 8. 6. 2021 se mění povinnost pro nošení roušek. Roušky není nutno nosit po dobu vyučování ve třídě pokud sedí žáci v lavicích či jsou jinak usazeni. Roušky jsou žáci povinni nosit při opuštění třídy - na chodbě, toaletě, při příchodu do školy a ze školy, přechod do jídelny apod. Pondělní testování zůstává.


Poslední poznámka se týká všech, kteří budou do konce školního roku z důvodu dovolené navštěvovat jiné země, aby při návratu sledovali aktuální nařízení pro dané oblasti - jako je délka karantény, povinnost PCR testování v určitém termínu a děti neposílali do školy, pokud nejsou podmínky splněny. Prosím, abyste byli zodpovědni vůči ostatním spolužákům a zaměstnancům školy a tato nařízení respektovali.


Hezké dny


Mgr. René Macháč - ředitel školy