Adatpační pobyt

Adatpační pobyt

Marlenka

Marlenka

Zoo

Zoo

Vp

Vp

Vp

Vp

Výtvarný projekt

Výtvarný projekt

Výtvarný projekt

Výtvarný projekt

NAPUSŤ a NEVYPUSŤ aneb Pečuj o svou duši 8.9.2021

PODPORUJEME DUŠEVNÍ ZDRAVÍ NAŠICH ŽÁKŮ A PEDAGOGŮ

Díky dotačnímu programu „Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2021/2022“ Moravskoslezského kraje jsme získali finanční podporu pro realizaci projektu s názvem NAPUSŤ a NEVYPUSŤ aneb Pečuj o svou duši. V rámci tohoto projektu je naší snahou celoročně se věnovat tématu duševního zdraví našich žáků a pedagogů. Více informací o projektu naleznete v samostatné záložce zde.