Návrat do školy 1. stupeň 25. 5. 2020 22.5.2020

Milí rodiče,


v pondělí 25. 5. 2020 se do školy vracejí někteří žáci 1. stupně. Docházka je dobrovolná, na základě žádosti zákonného zástupce. Vaše děti se budou řídit pokyny, které dostali  zákonní zástupci do svých e-mailových schránek. V přílohách si můžete pročíst podmínky, které jsou pro pobyt dětí ve škole stanoveny. Přiložil jsem také čestné prohlášení, bez kterého nemohou být děti do školy přijaty. Jedna poznámka - žáci mohou do školy docházet i bez doprovodu rodičů, není bezpodmínečně nutné, aby žáka do školy doprovázeli rodiče. To možná nebylo z dokumentu zcela jasné.


Ostatní žáci, kteří do školy nenastoupí a žáci 2. stupně pokračují v nastolené výuce z domova.


Věřím, že vše již do konce roku společně ať již doma nebo ve škole zvládneme


Mgr. René Macháč - ředitel školy

Soubory ke stažení