Organizace docházky žáků 2. stupně do školy 2.6.2020

Milí rodiče,

v přílohách této aktuality si můžete pročíst informace ohledně docházky žáků 2. stupně v naší škole. Po diskusi s kolegy a několika rodiči, kteří se minulý týden připojili do on-line kavárničky jsem rozhodl, že se žáci 2. stupně do školy podívají až v posledním červnovém týdnu 22. - 26. 6. 2020. V úvodu připomínám, že účast dětí je v tomto posledním týdnu dobrovolná a je zcela na rozhodnutí Vás rodičů - zákonných zástupců, jestli dítě do školy v tomto týdnu pustíte.
V příloze tohoto e-mailu najdete:
  • přesné organizační vymezení provozu v tomto poslední školním týdnu
  • čestné prohlášení, pokud Vaše dítě do školy přijde, musí jej vyplněné odevzdat
  • formulář pro odchody žáků ze školy v posledním týdnu, můžete samozřejmě využít svou vlastní formulaci do deníčku či žákovské knížky svého dítěte.
Prosím všechny rodiče, aby se mi vyjádřili, zda v posledním týdnu Vaše dítě do školy dorazí či nikoliv.
Prosím také, abyste, pokud Vaše dítě do školy z jakéhokoliv důvodu nepustíte, dopravili v posledním týdnu do školy učebnice z tohoto školního roku a odevzdali je, abychom je mohli připravit na nový školní rok pro další žáky.

Věřím, že všechny organizační záležitosti v posledním měsíci "školní docházky" již zvládneme a těším se na všechny, že s spolu opět uvidíme v průběhu příštího školního roku. Prozatím nás jen straší, jak přijde druhá vlna onemocnění na podzim, ale věřím, že se minimálně v září budeme učit v běžném režimu, kdy budeme žáky připravovat i na další možnou eventualitu výuky z domova, pokud by se předpovědi naplnily. Prozatím nevím, o jakýchkoliv návrzích stran ministerstva, o postupu příštího školního roku.
S přáním všeho dobrého
Mgr. René Macháč - ředitel školy

Soubory ke stažení

Čestné prohlášení | pdf | 254,187 kB

Formulář - odchody žáků | docx | 12,411 kB