Poděkování charitativní sbírka MOMENT 21.11.2019

Milí rodiče,

děkujeme všem, kteří se zapojili do sbírky a přispěli tak věcmi do prodejen MOMENT. 

Přispěli jste tam na různé charitativní projekty a pomohli potřebným. 

 DĚKUJEME