Den stromů

Den stromů

Mladý badatel

Mladý badatel

Ozo

Ozo

Živá knihovna povolání

Živá knihovna povolání

Marlenka

Marlenka

Výtvarný projekt

Výtvarný projekt

Výtvarný projekt podzim

Výtvarný projekt podzim

 • Úvod
 • Předškoláci
 • Zápis do 1. třídy 2021

Milí rodiče a budoucí prvňáčci,

z důvodu nelepšící se epidemiologické situace neni prozatím možno vykonat zápis do 1. třídy s osobní účasti zájemců ve škole, kterou jsem prozatím plánoval. Oznamuji Vám tímto změnu organizace zápisu do 1. třídy pro školní ro 2021/2022. Zápis se uskuteční tzv. distanční formou. V případě, že by se v průběhu měsíce dubna uvolnila epidemiologická opatření, proběhne i zápis s osobní účastní zájemců ve škole. O této části zápisu budete včas informováni.

Postup podání žádosti distanční formou:

Zájemce o přijetí k povinné školní docházce do 1. třídy Základní školy logopedické s.r.o. vyplní žádost o přijetí, kterou nalezne v příloze níže. K žádosti přiloží:

 • aktuální vyjádření SPC/PPP (stáří leden 2021 a novější) o tom, že se jedná o dítě, které může být vzděláváno ve škole zřízené ve škole dle §16 odst. 9 a je zde uvedeno zdravotní znevýhodnění zájemce,
 • prostou kopii dokladu o udělení odkladu, pokud byl v loňském roce udělen,
 • prostou kopii rodného listu, pro kontrolu údajů o zájemci,
 • prostou kopii poslední zprávy klinického logopeda, neurologa, psychologa, psychiatra, mate-li k dispozici.
Všechny výše popsané dokumenty doručte do školy v průběhu měsíce dubna od 1. do 30. dubna 2021. Na dřívější podání před 1. dubnem nebude brát zřetel. Pořadí doručení žádostí o přijetí nemá vliv na přijetí. Potřebné dokumenty můžete doručit následujícím způsobem:
 • do datové schránky školy, pokud vlastníte osobní datovou schránku (není možno použít datovou schránku, kterou používáte např. u svého zaměstnavatele) ID datové schráky školy je: 2chckwg,
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
 • osobním podáním ve škole, v případě uzavření škol v pondělky od 8:00 do 13:00 na budovu Paskovská 65/92, Ostrava-Hrabová, popř. po telefonické e-mailové domluvě,
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce, v případě, že žádost nebude opatřena elektronickým podpisem, musí jej zákonný zástupce do 5 dnů potvrdit podpisem ve škole, jinak se k žádosti nepřihlíží.
Sběr žádostí bude probíhat po celý měsíc duben 2021, vyhodnocení zápisu bude provedeno na počátku měsíce května a bude zveřejněno na webových stránkách školy v sekci aktuality.
V případě žádosti o odklad školní docházky se obraťte na spádovou školu. Žádost o vřazení podejte i na spádovou školu pro případ, že by se Vaše dítě nebylo přijato ke vzdělávání v naší škole. Předejte tak případným problemům.
Pro další informace, pište na e-mail r.machac@zs-klokanek.eu nebo renemachac@seznam.cz.
V příloze naleznete žádost o přijetí a také kríteria pro přijetí k základnímu vzdělávání do 1. třídy.
Mgr. René Macháč - ředitel