Pokus
Výtvarný kroužek
Hra 1 Řecko
Hra Opava
Ada 1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

  • Úvod
  • Předškoláci
  • Zápis do 1. třídy duben 2022

Milí rodiče a budoucí prvňáčci,

rád bych Vás pozval k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2022/2023, který se bude konat v úterý 5. dubna a ve středu 6. dubna v čase od 14:30 do 17:00. Zápis se bude konat na budově školy Aviatiků 462 v Ostravě-Hrabůvce. Svou návštěvu si v uvedené dny můžete objednat a zapsat se na přesně stanovený do připravené tabulky zde. Zapište se do volných bílých polí ve Vámi vybraný den a hodinu. Pořadí času a dne nemá vliv na přijetí. 

S sebou doneste:

  • aktuální vyjádření SPC/PPP (stáří leden 2022 a novější) o tom, že se jedná o dítě, které může být vzděláváno ve škole zřízené ve škole dle §16 odst. 9 a je zde uvedeno zdravotní znevýhodnění zájemce,
  • doklad o udělení odkladu, pokud byl v loňském roce udělen,
  • rodný list, pro kontrolu údajů o zájemci,
  • poslední zprávy klinického logopeda, neurologa, psychologa, psychiatra, mate-li k dispozici.
Další kritéria pro přijetí budou vyvěšena na této stránce v průběhu měsíce března.

Určitě se dostavte také k zápisu i na Vaši spádovou školu, vyhnete se tak případný problémům při nepřijetí do naší školy. S případnou žádostí o odklad povinné školní docházky se obracejte na spádovou školu, naše škola žádosti o odklad nevyřizuje. 
Určitě sledujte tuto webovou stránku pro případ, že by i v tomto roce se zápis konal distančním způsobem. Pak bych Vás o tomto informoval na tomto místě. Věřím ovšem, že se letos u zápisu potkáme osobně. Také zde najdete případné aktuální epidemiologické požadavky na konání zápisu.
Pro další informace, pište na e-mail r.machac@zs-klokanek.eu nebo volejte telefonní číslo 596 735 470, 555 222 051.

Mgr. René Macháč - ředitel

Soubory ke stažení