Dílna
Pasování
žďár
Hallowen
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

  • Úvod
  • Škola
  • 30 let školy
  • Den otevřených dveří na 1. stupni (Aviatiků)

Ve čtvrtek 25. 4. 2024 otevřela naše budova 1. stupně na ulici Aviatiků svá dvířka návštěvníkům a zájemcům z řad veřejnosti, ale také našim žákům a jejich rodičům a v přívětivé atmosféře jim dala nahlédnout do dění toho, jak to u nás vypadá a chodí. Všichni, kdo přišli, si mohli užít prohlídku školní budovy a prozkoumat všechna zákoutí tříd i herny, občerstvit se u výborného domácího občerstvení a vyzkoušet si mnoho zajímavých aktivit. Dospělí návštěvníci se dozvěděli více o tom, jak na 1. stupni probíhá logopedická péče a prohlédnout si bohatou zásobárnu nejrůznějších logopedických pomůcek a materiálů, od knih přes pracovní listy, reedukační pomůcky až po moderní technologie a aplikace pro rozvoj řeči. Malí návštěvníci si pak vyráběli krásné výtvory s jarní tématikou, vyzkoušeli aplikace na iPadu i zábavné aktivity s robotickými hračkami. Pro radost a na památku si děti mohly s sebou kromě svých výtvorů odnést i veselý nafukovací balónek.