• Úvod
  • Školní projekty
  • Abaku
  • Abaku - úlohy

V Abaku si zadáváme i úlohy na domácí procvičování. 

Zvládli by jste úkol pro deváťáky? 

Najděte co nejvíce příkladů v naší novoroční úloze. Napovíme, skrývá se jich tam celkem 46.