Itálie
Erasmus Florencie
Litva
Hra neapol
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

  • Úvod
  • Školní projekty
  • Be ROCK(Y)! 2022/2023
  • ADAPTAČNÍ POBYT (6. a 7. ročníky)

Díky dotačnímu programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2022/2023 Moravskoslezského kraje a v rámci projektu s názvem Be ROCK(Y)! jsme se žáky 6. a 7. ročníku i letos vyrazili na adaptační pobyt. Tato akce se konala 3. - 5. 10. 2022 a tentokrát jsme zavítali do areálu Beskydského H-RESORTu v Kunčicích pod Ondřejníkem.

Jako každý rok je podstatou této akce seznámení se s novými žáky přicházejícími na 2. stupeň, adaptace v rámci kolektivu, vzájemné naladění na další společnou práci a podpora pozitivních vztahů mezi žáky. Nedílnou součástí adaptačního pobytu byly různé pohybové a jiné sportovní aktivity a hry s cílem podpořit vzájemnou spolupráci a psychickou odolnost žáků. Program byl i letos pestrý a odvezli jsme si z této akce plno zážitků.


Malou ochutnávku toho, co jsme na adaptačním pobytu se žáky zažili, Vám nabízíme ve fotokolážích. Už cestou na místo určení žáci plnili šifry, které je posléze rozřadily do jednotlivých týmů. Počasí nám moc nepřálo, a tak jsme první odpolední den trávili ve společenské místnosti. To nám však nezabránilo tomu, abychom se příjemně bavili. Nechyběly tedy seznamovací hry ani budování originálních žákovských týmů. První společné odpoledne bylo plné skupinových aktivit, za které mohly týmy hned získávat body. Ale ani déšť nás nezastavil, a tak jsme vyrazili i na krátkou procházku po okolí. Společný večer se pak nesl v duchu filmového večera v pyžamech.
Druhý den dopoledne bylo opět deštivé, tudíž jsme dopolední program přizpůsobili počasí a hráli jsme uvnitř nejrůznější hry a aktivity, jejichž charakter prohluboval vzájemnou spolupráci a komunikaci v týmech. Po dlouhém očekávání nás všech se po obědě vyčasilo natolik, že jsme nemohli jinak, než vyrazit na túru do přírody. Kochali jsme se podzimní krajinou, přeskakovali blátivé úseky lesních cest, překonávali nástrahy lesa a dokonce žáci zažili i pátrací misi po jednom ztraceném členu výpravy. Nutno však podotknout, že mise byla úspěšná a do resortu jsme se vrátili v plném počtu :-) Příjemně znavené žáky následně čekal pestrý večerní program. Po večeři se týmy vydali na noční bojovku po areálu. Následně jsme druhý společný večer zakončili pořádnou hudební a světelnou show se svítícími náramky a choreografiemi jednotlivých týmů. A ani pedagogové nezůstali pozadu a jako překvapení večera žákům předvedli také své vlastní taneční vystoupení.
Poslední den pobytu jsme trávili opět týmovými aktivitami a následně volným programem s deskovými a jinými hrami. Poté už nezbývalo nic jiného než ocenit jednotlivé týmy za veškeré jejich úsilí a umístit je na stupně vítězů v soutěži týmů podle počtu bodů získaných v průběhu celého adaptačního pobytu. Rozdali jsme diplomy a odměny a poté opět vyrazili se svými batohy směrem na vlakové nádraží, tentokrát navíc plni dojmů a vzpomínek na společně strávené chvíle v Kunčicích.


Projekt je podpořen dotačním programem Moravskoslezského kraje