Plot
Tábor 2
Hra batika
Hra třida
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

  • Úvod
  • Školní projekty
  • Be ROCK(Y)! 2022/2023
  • ADAPTAČNÍ POBYT (6. a 7. ročníky)

A je to tady! Ani v letošním školním roce nebudeme sedět v koutě a chystáme si batohy na školní výjezdovou akci, která se chystá pro naše žáky 6. a 7. ročníku. Ano, už je to tak, pojedeme na adapťák!

Díky dotačnímu programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2022/2023 Moravskoslezského kraje realizujeme v letošním školním roce projekt s názvem Be ROCK(Y)!, jehož cílem je celoroční podpora rozvoje psychické odolnosti našich žáků 2. stupně.

A v rámci tohoto projektu nás spolu s šesťáky a sedmáky čeká výjezdní adaptační pobyt. Podstatou této akce je seznámení se s novými spolužáky, adaptace v rámci kolektivu, vzájemné naladění na další společnou práci a podpora pozitivních vztahů mezi žáky. Nedílnou součástí adaptačního pobytu budou samozřejmě různé pohybové a sportovní aktivity a hry a těšit se můžeme také na aktivity typu "survival". Čeká nás zkrátka nabitý program plný jedinečných zážitků!


Projekt je podpořen dotačním programem Moravskoslezského kraje