Kateŕina
Erasmus
17. Listopad
Hra neapol
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

  • Úvod
  • Školní projekty
  • Be ROCK(Y)! 2022/2023
  • Workshopy a aktivity pro žáky

V rámci probíhajícího projektu Be ROCK(Y)! zaměřeného na podporu duševního zdraví a rozvoj psychické odolnosti našich žáků jsme začali druhé pololetí školního roku aktivně. Proběhlo už několik aktivit se žáky různých tříd 2. stupně, které měly za cíl podpořit jejich dovednosti v oblasti zvládání zátěže a krizových situací a rozvíjet jejich zodpovědný přístup k druhým lidem i k sobě samému.

O tom, jak vypadá zodpovědné chování v každodenním životě a také případné důsledky a postihy při porušování práva, jsme si povídali s policisty ČR.


Vzděláváme žáky a povídáme si o tom, jak se zachovat v krizových situacích, které v životě mohou potkat kohokoliv z nás.


Žáci 6. ročníku se začátkem února zúčastnili workshopu na téma STRES a jeho zvládání. Naučili se, co to stres je, jak na nás působí, jak se projevuje i jaké negativní důsledky na zdraví a fungování člověka může mít. Měli také možnost vyzkoušet si jednu z technik (dechové cvičení), která pomáhá ve vypjatých situacích, při úzkosti a stresu a vede ke zklidnění mysli i těla i ke zmírnění projevů stresové reakce.


Projekt je podpořen dotačním programem Moravskoslezského kraje