• Úvod
  • Školní projekty
  • Hmyz na hranici

Cíl projektu

Cílem projektu je umožnit žákům praktickou zkušenost s organizací akce s mezinárodním přesahem a vzájemné předávání zkušeností z českého a polského školního prostředí s důrazem na rozvoj komunikačních a jazykových kompetencí. Tématem organizované akce je ochrana hmyzu v přírodě, která bude navazovat na úspěšnou ostravskou akci Den hmyzu.