• Úvod
  • Školní projekty
  • Matematika hrou
  • Nápady pro geodesku

Práce s geoboardem na tabletu

Výuka úhlů na tabletu

Souměrnosti zde

Geometrické útvary

Geoboard na počítači

Násobení

Obrázky na geodesce

Rovnoramenné trojúhelníky a jejich obsahy na geodesce.

Mandaly