Hra 1
Hra 2
Ada 1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

  • Úvod
  • Školní projekty
  • Matematika hrou
  • Násobilka

Milan Hejný – Výuka matematiky nesmí být drilem

Pro dítě a jeho přirozený vývoj je důležité, aby si násobilku prožilo. Nejde o rychlost, bezduché memorování, ale o pochopení, schopnost násobilku použít, objevit její zákonitosti. Při násobení používáme násobilkovou tabulku . Násobilku používáme v různých prostředích a hrách – indické násobení, násobilkové obdélníky, hadi, sova.

Násobilková tabulka

Násobilková tabulka - tisk 1

Procvičování násobilky

Procvičování násobilky 2

Násobilka

Myšlenka násobení - zajímavá videa

Soubory ke stažení