Mladý badatel

Mladý badatel

Ozo

Ozo

Živá knihovna povolání

Živá knihovna povolání

Marlenka

Marlenka

Zoo

Zoo

Výtvarný projekt

Výtvarný projekt

Výtvarný projekt podzim

Výtvarný projekt podzim

  • Úvod
  • Školní projekty
  • Matematika hrou
  • Parkety, Ubongo a jiné hry

Parketování otevírá dětem svět rovinné geometrie. Děti se seznamují s obsahy, překlápěním, posunutím, otáčením, souměrností. Ve vyšších ročnících odhalují závislosti a vztahy mezi velikostí podlahy a typem a množstvím parket. 

A teď už je pro nás snadná úloha na rozvíjení geometrické představivosti v rovině a kombinační schopnosti. 

Parkety růžek, mono, duo, čtyřka, elko a 3I, podlaha 3×3 a úkol najít všechny možnosti, jak tuto podlahu pokrýt co nejmenším počtem zadaných parket. Najdete všech 9 různých možností?

Hry, které můžeme využít při parketování.

Ubongo,  Ubongo 3D, Ubongo Junior, Ubongo na cesty

Katamino

Katamino duo

Pentomino

Pentomino

Pentomino - hra

Pentomino - puzzle

Blokus, Blokus na cesty


Tertis, Tetris on line, Tetris Game Style

Parkety

Hra

Úloha 1. (Parketování) Pracujeme pouze s parketami M, D, R, 3I, L a Č. 

a) Vyparketujte čtverec 4x4 stejnými parketami, kromě M a D. Najděte všechna řešení. [4 body] 

b) Který pravoúhelník lze vyparketovat pouze parketami  3I? Najděte všechna řešení. [6 bodů] 

c) Mám k dispozici 15 parket R a 45 parket L. Dokažte, že těmito parketami mohu pokrýt čtverec 15 x 15. [8 bodů] 

Úloha 2 - iGEO cube