Itálie
Erasmus Florencie
Litva
Hra neapol
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

  • Úvod
  • Školní projekty
  • NAPUSŤ a NEVYPUSŤ aneb Pečuj o svou duši 2021
  • DUBEN - téma: DIGITÁLNÍ WELL-BEING

Dnes snad nikdo nepochybuje o tom, že moderní technologie, "chytrá" zařízení a internet jsou nedílnou částí dnešního světa a v různé míře se s těmito výdobytky technologického pokroku setkáváme každý den. To, co bylo pro nás ještě před nedávnem nereálné nebo nedostižné (např. internet, virtuální realita...) je dnes téměř běžnou součástí našich životů. V poslední době by se nám mohlo však zdát, že je toho už nějak moc... Že jsme technologiemi, digitálním světem a online realitou zahlceni či dokonce až přetíženi. Obrovské množství informací, které se na nás prostřednictvím digitálních technologií neustále valí a také možností, které nabízejí, na naši duševní kapacitu kladou velké požadavky a umět se zdravě zorientovat v tomto kvantu informací a uvědoměle a bezpečně se pohybovat v "online světě" a sociálních sítích, je velmi náročný úkol pro každého z nás, dospělé i děti. Můžeme mít i dojem, že nám tyto technologické pokroky přinášejí více škody než užitku. Že namísto toho, aby nám byly pomocníky a usnadňovaly práci, nám spíše škodí, a to jak po psychické, tak tělesné, sociální i duchovní stránce.

Všeho moc škodí - a v tomto případě to platí také. Dalo by se říct, že digitální technologie jsou dobrým sluhou, ale zlým pánem. Dnes už je běžně známo, že nadmíra užívání digitálních technologií může vést k různým i vážným zdravotním a psychickým obtížím, v horších případech také k závislostem. Není proto divu, že se dnes velmi často setkáváme s termíny jako je digitální well-being, digitální detox nebo online/offline balance. Co tyto termíny znamenají? Zkrátka vyváženost v používání digitálních technologií. Vyjadřují zdravou míru jejich používání a spoléhání se na "chytrá" zařízení a omezení jejich negativního vlivu na naše fungování, na naše celkové zdraví a well-being. Jak to ale udělat? Jak na to, aby nás technologický pokrok "nepřeválcoval", ale abychom digitální technologie dokázali ve zdravé a přiměřené míře využívat? Jak moc spoléháme na svůj mobil a internet než na sebe sama? O tom jsme si se žáky 2. stupně povídali v rámci dalšího projektového workshopu na téma DIGITÁLNÍ WELL-BEING.

Kromě toho jsme zorganizovali také projektový OFFLINE DEN. Naši učitelé připravili pro žáky 2. stupně po celý den výuku bez žádných digitálních a jiných "chytrých" zařízení. Mohli si tedy vyzkoušet vyučování hezky "postaru" a oddychnout si od všech digitálních zařízení a internetu.


VYHLÁŠENÍ DUBNOVÉ "DIGI-DETOX" VÝZVY

V dubnu jsme si pro naše žáky 2. stupně připravili speciální digitální výzvu s názvem "PHONE-FREE TÝDEN VE ŠKOLE". O co se jednalo? Ve stanoveném týdnu měli žáci za úkol každé ráno před výukou dobrovolně odevzdat své mobilní telefony a vydržet bez nich po celou dobu pobytu ve škole. Pro dnešní děti - náročný úkol - říkáte si zřejmě. Výsledek však předčil naše očekávání! Tuto výzvu úspěšně splnil velký počet žáků, a to nejen jednotlivců, ale také dva celé třídní kolektivy. Těší nás, že jsou mezi námi takoví, kteří bez obtíží vydrží fungovat bez svých chytrých zařízení. Jsou důkazem toho, že to jde ;-) Ocenili jsme za to patřičně jak jednotlivé žáky, tak i třídy. Všem moc gratulujeme!


Projekt je podpořen dotačním programem Moravskoslezského kraje