• Úvod
  • Školní projekty
  • O2 Chytrá škola

Děkujeme nadaci O2 za poskytnutí 5 ks modemů pro bezdrátové připojení k internetu v době distanční výuky.
Naše škola se zapojila do projektu O2 Chytrá škola
(O2 Chytrá škola)

Pro letošní školní rok 2020/2021 se nám podařilo získat grant O2 Chytrá škola (link) a zapojili jsme se tak do programu pro školy zaměřeného na vzdělávání v oblasti digitální gramotnosti a počítačové a internetové bezpečnosti.

O co konkrétně jde?

Digitální technologie a online svět hýbe světem našich dětí a dospívajících. Nabízí jim mnoho zábavy a spoustu nových možností, ale na druhou stranu s sebou nese i rizika a nebezpečná úskalí. A protože vidíme, jak aktivní jsou naši žáci v online prostředí a jak je pro ně tento virtuální svět lákavý, chceme se tomuto tématu v letošním školním roce více věnovat. Chceme naše žáky vést k tomu, aby se před riziky digitálního světa dokázaly bránit, bezpečně se v něm pohybovat a zdravě s ním nakládat. Aby se naučili vyvažovat působení online světa na jejich skutečný, lidský svět. Ale v digitálním světě žijeme i my dospělí. Týká se to v různé míře nás všech, a proto záměr tohoto programu myslí nejen na cílenou práci se žáky, ale také na podporu našich pedagogů a těch nejvýznamnějších lidí v životech našich dětí – rodičů. Naší snahou je podpořit dovednosti všech, abychom v tématech digitálního světa mohli být našim dětem a žákům parťáky a zajistili jsme tak bezpečí nás všech před riziky, které s sebou nese. Zkrátka abychom dokázali vyvažovat vlivy online prostředí na naše mentální zdraví, vývoj dětí a vybalancovali vše do rovnováhy, do zdravého “digitálního well-beingu.” A právě s tímto nám pomůže grantový program O2 Chytrá škola.

Jaký je náš plán?

Pečlivě jsme zvažovali, jak k našemu záměru přistoupit, aby byl pro všechny aktéry co nejvíce přínosný. Na začátek našeho projektu plánujeme malou sondu do zmiňovaného tématu prostřednictvím krátkých online dotazníků, zvlášť pro žáky, rodiče a pedagogy. Dotazníky nám umožní lépe porozumět tomu, do jaké míry a jakým způsobem se v digitálním světě pohybujeme a jak na nás působí. Následně se uskuteční sada různorodých aktivit, z nichž velká část bude realizována ve spolupráci s odborníky ze společnosti Replug Me (více na www.replug.me).

Pro žáky jednotlivých ročníků plánujeme interaktivní programy ve spolupráci s odborníky Replug Me. V rámci interaktivních programů si žáci budou moci vyzkoušet, jak na ně digitální svět působí a získají praktické rady a další informace, jak se bránit negativním dopadům a pohybovat se v něm se zdravým odstupem. Výstupy z programů se žáky (např. plakáty, materiály, knihy…) budou dále využity v rámci vzdělávání a mezipředmětových vztahů.

Pro rodiče našich žáků ve spolupráci s odborníky společnosti Replug Me připravíme vzdělávací workshop, jehož tématem bude komplexní problematika digitálního světa. Rodičům budou vysvětleny principy sociálních sítí, pro děti tráví tolik času v online prostoru, co je na tom láká, jaká rizika jsou s tím spojena. Obdrží také edukační materiály a užitečné tipy, které mohou použít doma při výchově a vedení dětí v tématech týkajících se digitálního světa.

Odborníci z Replug Me připraví pro pedagogy našeho sboru odborné školení věnující se problematice digitálního světa. To bude více zaměřeno na školskou praxi, učitelé se seznámí s případovými studiemi z jiných škol, obdrží tipy a nástroje, jak přistupovat k digitálnímu světu při výuce, při komunikaci se žáky, jak poznat projevy závislosti apod. Obdrží také vypracované materiály metodiky, které mohou zapojit do své praxe.

Po těchto odborných aktivitách požádáme opět všechny aktéry o vyplnění dotazníků, které by nám měly ukázat, do jaké míry byly tyto odborné a tematické aktivity užitečné a přínosné do života.

Ale to ještě není vše. Pedagogové budou s tématem digitálního světa a digitálního well-beingu pracovat po celý rok v rámci jednotlivých předmětů. Učitelé dramatické výchovy spolu se žáky navíc připraví výukový program, secvičí dramatické ukázky a natočí film, který bude sloužit jako výukový materiál prevence pro žáky 1. stupně.

Věříme, že díky podpoře grantového programu O2 Chytrá škola a odborníků ze společnosti Replug me se nám aspoň o krůček podaří přivést každého žáka k vyrovnanějšímu fungování a bezpečnějšímu zacházení s možnostmi digitálního světa.

BOJUJEME ZA BEZPEČNĚJŠÍ SVĚT DĚTÍ. SKUTEČNÝ I TEN DIGITÁLNÍ. Zapojte se k nám a pojďte s námi hledat cesty, jak NALÉZT TU SPRÁVNOU DIGITÁLNÍ ROVNOVÁHU v životě každého z nás!Soubory ke stažení