Den stromů

Den stromů

Mladý badatel

Mladý badatel

Ozo

Ozo

Živá knihovna povolání

Živá knihovna povolání

Marlenka

Marlenka

Výtvarný projekt

Výtvarný projekt

Výtvarný projekt podzim

Výtvarný projekt podzim

 • Úvod
 • Školní projekty
 • Primární prevence - projekty
 • Komunikuji k lepšímu JÁ 2016

Program na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2016

0190/PK/2016 Program dotuje MŠMT ČR 63000,- Kč

Cílovou skupinu projektu tvoří žáci prvních až devátých ročníků ve věku 6 – 15 let ZŠ logopedické a  pedagogičtí zaměstnanci školy. Jde o zvyšování sociálních kompetencí žáků, díky nimž jsou schopni rozeznat formy rizikového chování a také zvyšování povědomí žáků, učitelů i rodičů o formách rizikového chování.Předcházení vzniku či oddálení rizikového chování ve třídních kolektivech díky dobré komunikaci. Podpora zdravých vztahů v třídním kolektivu díky zážitkům a zkušenostem nabytých na programech primární prevence

Realizátorem je AZ Help o.s. je NNO, která v oblasti prevence a vzdělávání profesionálů v pomáhajících profesích působí od roku 1995.

 • Duben: projektový den na téma vzájemná pomoc

 • Květen: AZ help

 • Červen: Přednáška pro rodiče Šikana
 • Červen: Den dětí

 • Červen: Školení pedagogů

 • Září: Adaptační pobyt

 • Říjen: Přednáška Help. o.s.
 • Listopad: projektový den na téma přátelství