Hra 1
Hra 2
Ada 1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

 • Úvod
 • Školní projekty
 • Primární prevence - projekty
 • Prima Klima 2014-2015

 • Adaptační pobyt: Čtyřdenním pobytem v Beskydech nabídneme žákům šestých a sedmých tříd program plný her a stmelovacích aktivit, zaměříme se na rozvíjení komunikačních dovedností, navázání důvěry a přátelských vztahů, nastartování procesů nezbytných pro fungování zdravého třídního kolektivu. Během kreativních a zážitkových aktivit se žáci budou učit poznat své nové spolužáky, budou se učit spolu komunikovat, lépe si vzájemně rozumět a vycházet spolu, hledat společná řešení a spolupracovat. Aktivity přechází postupně od her pro seznámení a naučení jmen, přes techniky na uvolnění napětí, až po hry vyžadující celoskupinovou spolupráci. Průběžně jsou zapojovány psychosociální techniky pro podporu komunikace, vzájemného vciťování a sdílení zkušeností.
 • Třídnické hodiny: V těchto hodinách budou třídní učitelé pracovat na rozvoji vztahů ve třídách, tematicky se zaměří na rizikové chování mládeže dle harmonogramu.
 • Výtvarná a fotografická soutěž: V této soutěži budou třídní kolektivy pracovat na tvorbě sloganu pro PrimaKlima třídy:
  · pro první stupeň- formou výtvarných prací, vyhodnoceny budou tři nejlepší práce na budově (tzn. 2x 3. místa)
  · pro druhý stupeň- formou výtvarných a fotografických prací- žáci budou pracovat na výtvarném zhotovení zadaného tématu, který poté fotograficky zpracují do fotomontáže. Vyhodnoceny budou tři nejlepší práce.
  Každá třída si svůj slogan pro PrimaKlima v jejich třídě zarámuje a zavěsí ve své třídě. Fotogalerie Prima klima

 • Interaktivní besedy se školním metodikem prevence: pro druhý stupeň na téma „Komu to mám říct?“ zaměřené na nebezpečí internetu (kyberšikana, sexting, stalking, kybergrooming apod.
 • Besedy pro žáky celé školy ve spolupráci s o.p.s. Bílý nosorožec na téma Komunikace a mezilidské vztahy, šikana, novodobé trendy a hrozby společnosti apod. - rozdělené dle věku žáků 1. a 2. stupně
 • Den prevence: Den prevence proběhne na naší škole, kde žáci 2. stupně připraví pro své mladší spolužáky 1. stupně „preventivní stánky PrimaKlima“, ve kterých připraví různé soutěže a aktivity na téma zaměřené na nebezpečí internetu a rizikové chování mládeže. Den prevence bude celoškolní akcí a zúčastní se jí všichni žáci a pedagogové školy.
Tento projekt je financován z rozpočtu MSK částkou 31 700,- Kč