• Úvod
  • Školní projekty
  • Školní časopis
  • prosinec 2018

Vánoční koncerty - Zpívání v knihovně, Zpívání k kostel Sv. Ducha, Zpívání v domově důchodců

Projekt Operace Valkýra

Projekt Abaku

Mezinárodní den lidských práv - dvě 1. místa

Přírodovědný Klokan

Mikuláš