Dílna
Pasování
žďár
Hallowen
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

Projekt je spolufinancován z rozpočtu SMO

Projekt bude realizován třídenním sportovním kláním v tradičních i netradičních disciplínách. Díky tomu realizace projektu přispěje k rozvoji osobnosti dětí, jejich dovedností, obratnosti, odvahy, ale i k posílení zdravého sebevědomí, vzájemné ohleduplnosti, spolupráce a respektu. Projekt nabídne dětem možnost změření sil a ukáže jim cestu, jak překonávat bariéry. Děti mohou rovněž poznávat nové kamarády, zažívat nová dobrodružství, uvědomit si své schopnosti a dovednosti, naučit se samostatnosti, tvůrčí činnosti, odpovědnosti a získat nové znalosti.

1. den

odpoledne - příjezd a ubytování hostů, návštěva Velkého světa techniky

večer – večeře, komentovaná prohlídka SMO

2. den

ráno - snídaně

dopoledne - slavnostní zahájení, svačina, atletické klání

odpoledne - orientační běh, lukostřelba, svačina

večer – večeře, taneční hry s Rytmixem

3. den

ráno snídaně

dopoledne – koloběžkování, lezení na lezecké stěně, svačina, slavnostní ukončení a vyhlášení, rozdání odměn, diplomů, pamětních listů a medailí