Vydávání vysvědčení 16.6.2020

Mili rodiče a žáci,

příští týden v pátek 26. 6. 2020 se vydává vysvědčení. V tento den se mohou všichni žáci dostavit do školy k jeho převzetí.


Žáci 1. stupně na budovách Aviatiků 462 a U Prodejny 1661/4 si své vysvědčení vyzvednou v 8:00 hodin.


Žáci 2. stupně se dostaví v upraveném harmonogramu než bylo původně stanoveno - žáci 6., 7., 8. ročníků v 8:00, žáci 9. ročníků v 10:00.


Prosím dodržujte hygienická doporučení, pro vstup do budovy školy musí mít žáci roušky. Žáci, kteří se dostaví pro vysvědčení a nebyli zatím ve škole, musí donést čestné prohlášení, které odevzdají učiteli při příchodu do třídy. Rodiče, pokud budou děti doprovázet, čekají před budovou školy

V pondělí 29. 6. 2020 a úterý 30. 6. 2020 je ředitelské volno. 


Děkuji Vám všem, že jsme to společně zvládli a v novém školním roce se těším na viděnou


Mgr. René Macháč - ředitel školy

Soubory ke stažení