Pokus
Výtvarný kroužek
Hra 1 Řecko
Hra Opava
Ada 1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

Výsledky zápisu 1. třída 2022/2023 2.5.2022

Milí zájemci o 1. třídu naší školy,

pro příští školní rok 2022/2023 byly do 1. třídy přijaty děti pod těmito registračními čísly:

01/22
02/22
03/22
04/22
05/22
09/22
11/22
12/22
15/22
17/22
19/22
22/22
23/22
26/22
28/22
29/22
30/22

V případě, že jste nenašli registrační číslo Vašeho dítěte, budete v nejbližších dnech vyrozuměni dopisem o tom, že Vaše dítě bohužel nebylo přijato k základnímu vzdělávání v naší škole.

Informace pro rodiče přijatých dětí:
Vaše dítě bylo přijato do 1. třídy naší školy. Mou povinností je v průběhu měsíce května informovat o tomto spádovou školu, kterou jste uvedli v žádosti o přijetí. V případě, že jste se rozhodli, že do 1. třídy naší školy nenastoupíte, prosím, abyste tuto skutečnost neprodleně oznámili na můj e-mail.
Informační schůzka k informacím ohledně nástupu do 1. třídy proběhne v měsíci červnu. Na schůzku budete pozváni e-mailem.
Budete-li chtít již v předstihu nakupovat nějaké věci na začátek školního roku, pořiďte pouze aktovku a pouzdro. Ostatní věci dostanou děti ze školy, podrobnosti se dozvíte na schůzce. 
Budu se těšit na setkání a budoucí spolupráci

Mgr. René Macháč

ředitel školy