Dílna
Pasování
tělocvik
Hra adapťák
Ada1
Ada 2
Avi  družina
Avi 2
Bonus

Začátek školy 4. 9. 2023 29.8.2023

Vážení rodiče, žáci, 
školní rok 2023/2024 začíná v pondělí 4. 9. 2023 na jednotlivých budovách školy. Tento den bude vyučování pouze první hodinu 8:00 - 8:45, posléze jdou děti domů. Od úterý 5. 9. 2023 je pak již  obvyklý provoz školy s ranní družinou, stravou a odpolední družinou.
Úterý, středa mají všichni žáci (1. i 2. stupeň) vyučování do 11:40, od čtvrtku se začíná vyučovat dle rozvrhu, který bude zveřejněn v tomto týdnu v systému EduPage. 
PS: Info ohledně stravy: Všichni, kteří se stravovali v minulém školním roce, byli navedeni do jídelny i pro tento školní rok. Pokud by se něco z Vaší strany změnilo a stravu již pro své dítě nebudete odebírat, ozvěte se do jídelny, abychom vše upravili v systému jídelny.
Těšíme se na Vás
Mgr. René Macháč a pedagogové