V menším kolektivu a pod vedením speciálních pedagogů - logopedů mají děti šanci úspěšně překonat své komunikační bariéry, které jim často znemožňují úspěšný start v běžné škole. Promyšlený rozvoj komunikačních schopností v průběhu školní docházky zvyšuje pravděpodobnost, že naši absolventi dobře obstojí nejen při dalším studiu, ale tak v osobním a profesním životě.

Komunikuji, tedy jsem

Prožitkový pobyt

Prožitkový pobyt | 15.9.2016

Pár slov o Prožitkovém pobytu 2016. Byla by škoda na něj zapomenout:-)
Příprava na přijímací zkoušky

Příprava na přijímací zkoušky | 13.9.2016

Nabídka pro žáky 8. a 9., kteří se chtějí hlásit na čtyřletý obor s maturitou
Prožitkový pobyt

Prožitkový pobyt | 8.9.2016

Krátká zpráva o Prožitkovém pobytu 2016
Změna čísla

Změna čísla | 6.9.2016

Archiv novinek