• Úvod
  • Družina Aviatiků

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Poplatek za ŠD 250,- Kč/pololetí


Provoz školní družiny je od 6,30 hodin do 16,15 hodin

  • 1. oddělení -  Ivana Gulaková ( I.A,II.A ), Miluška Zátopková

  • 2. oddělení -  Bc. Simona Neckařová (III. A, IV.A, V.A )