2.B

Třídní učitelka: Mgr. Tereza Fójciková

Asistent pedagoga: Roberta Šolonková

Třídní učitel

Mgr. Tereza FójcikováTel.: 555222056E-mail: t.fojcikova@zs-klokanek.eu

Rozvrh hodin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7:00-7:45 8:00-8:45 8:55-9:40 10:00-10:45 10:55-11:40 11:50-12:35 12:45-13:30 13:40-14:25 14:35-15:20 15:30-16:15
P O M JČ/Psaní DV
Ú T M HV SKN RKS
S T TV TV M AJ/kroužek
Č T M JČ/Čtení HV
P Á M SKN VV PV