• Úvod
  • Třídy
  • Týdenní plány


Týdenní plán 7. B
Předmět Ve škole Doma
Český jazyk a litera Mluvnice - vedlejší věty, vv předmětná s.86
Literatura - baroko
Sloh -vypravování
Příprava na test 11. 6.
Anglický jazyk Učebnice str. 56 - 59
- minulý čas pravidelných i nepravidelných sloves, zápor, otázka
Pracovní sešit - 40 - 42
Opakoání - slovíčka - viz prac. sešit,
Přítomný průběhový a prostý čas.-
Matematika Rovnice str. 78
Když zbyde čas str. 79
Poměr- změna v daném poměru, rozdělení celku v poměru str. 89-92, PS str.34-36 Jakub a René

Test 10.6. Racionální čísla – násobení a dělení
Hejný: Jazyk písmen I, poměry, mapa 26/1,2,3,4,27/6; 28/1,2,3,4; 29/5,6; 30/1; 31/2
Dú: viz. sešit
Opakovat:násobilku a celá čísla, racionální čísla - násobení a dělení , poměr - úprava na základní Jakub a René
Opakovat: pravoúhlý trojúhelník, rovnice
Fyzika Světlo a jeho vlastnosti, světelné zdroje a šíření světla.
Ruský jazyk opakování,procvičování učiva,hodnocení pololetí,akce školy hezké prázdniny
Dějepis Pozdní středověk - Jagelonci
s. 85.-95
Příprava na test: Karel IV, Jan Hus
Zeměpis JV Asie.
Přírodopis Ptáci str. 40
- systematické rozdělení
- způsob života
- význam v ekosystému
- vybraní zástupci jednotlivých skupin

Probrané skupiny:
brodiví, tučňáci, běžci, měkkozobí, hrabaví
Vypracovat referát nebo prezentaci na vybranou skupinu ptáků.
(stále možno vypracovat ještě 2. referát na skupiny - šplhavci a dravci)

Již finišujeme s herbářem. Kdo má vyroben, může donést.
Výchova k občanství Učebnice str. 45 - 48 - stát, státní zřízení, demokracie, principy demokracie, demokratické volby
- práce na projektu k demokracii
Poznámky