• Úvod
  • Třídy
  • Týdenní plány


Týdenní plán 7. B
Předmět Ve škole Doma
Český jazyk a litera Mluvnice - slovesný rod, s. 53-56
Literatura - latinsky psaná literatura
Sloh - líčení krajiny s.115
Opakovat vyjmenovaná slova, pravopisná pravidla, slovní druhy.
Anglický jazyk Minulý prostý čas - pravidelná slovesa - uč. s 31-35 Opakoání - slovíčka - viz prac. sešit,
Přítomný průběhový a prostý čas.
Matematika Procenta str.14-15
Zlomky I str.16-17
Úměrnosti str.18
- Operace se zlomky - Jakub
Dú: viz. sešit
Fyzika Tíhová síla, s. 45 - 46 Test: Grafické znázornění síly a skládání sil, 7. 1.
Ruský jazyk opakování veškeré slovní zásoby,procničování tištěné i psané azbuky,měkký znak-pracovní sešit str 37,odpovědi na jednoduché otázky,test,zvířata celoročně procvičovat psanou i tištěnou podobu azbuky a zkoušení čtení
Dějepis - První králové - Vratislav a Vladislav
- Vikingové
Opakování na test: Přemyslovci
Zeměpis Mexiko a střední Amerika.
Přírodopis Ryby str. 12, 13 Příprava na test - str. 10, 11
mihule, žraloci, rejnoci
Výchova k občanství Masmédia
- rozdělení
- veřejnoprávní a komerční
Poznámky