• Úvod
  • Třídy
  • Týdenní plány


Týdenní plán 7. B
Předmět Ve škole Doma
Český jazyk a litera Mluvnice - věty jednočlenné, dvojčlenné, větný ekvivalent s.68-70
Literatura - husitská literatura
Sloh - výtah s. 119
DÚ - naučit báseň do 28.3.
- napsat dopis literárnímu hrdinovi do 21. 3.
Anglický jazyk Minulý prostý čas - pravidelná slovesa
Kapitola č. 4 - s. 50-53
Opakoání - slovíčka - viz prac. sešit,
Přítomný průběhový a prostý čas.-
Matematika Mapa str.41
Hadi str.42-44
Trojúhelník I str.34-35
Úpravy se zlomky – násobení a dělení zlomků – str. 40-48, PS str.16-18 Jakub a René
Dú: viz. sešit
Test 29.3. Násobení a dělení zlomků René a Kuba
Osnova přímek, procenta, zlomky I
Fyzika Tíhová síla, s. 45 - 46 Test: Grafické znázornění síly a skládání sil, 7. 1.
Ruský jazyk opakování veškeré slovní zásoby,pracovní sešit str 49-52,učebnice str 54-55,čtení ,časování slovesa -chtít,rozhovor celoročně procvičovat psanou i tištěnou podobu azbuky a zkoušení čtení
Dějepis Lucemburkové (pracovní list)
Kultura a umění středověku (pracovní list)
Příprava na test: Přemyslovci
Zeměpis Andské státy.
Přírodopis Plazi
- systematické rozdělení
- způsob života
- význam v ekosystému
- vybraní zástupci
Výchova k občanství Učebnice str. 45 - 48 - stát, státní zřízení, demokracie, principy demokracie, demokratické volby
- práce na projektu k demokracii
Poznámky