Dílna
Pasování
žďár
Hallowen
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

  • Úvod
  • Škola
  • Prohlášení o přístupnosti

Základní škola logopedická s.r.o. se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky https://www.zs-klokanek.cz v souladu se zákonem 99/2019 Sb. a dalšími vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2012.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku https://www.zs-klokanek.cz.

Stav souladu

Tato webová stránka je plně v souladu s Metodickým pokynem k zákonu č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a splňuje kritéria stanovená mezinárodním standardem pro přístupnost Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 v úrovni AA.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 21. 7. 2020.
Prohlášení bylo vypracováno metodou vlastního posouzení provedeného subjektem Základní škola logopedická s.r.o.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek, můžete psát na adresu h.juricova@zs-klokanek.eu , nebo nás kontaktujte telefonicky 605844913. 

Postupy pro prosazování práva

V případě, že nebudou Vaše nároky uspokojeny, můžete se obrátit na Ministerstvo vnitra.


Soubory ke stažení