Adatpační pobyt

Adatpační pobyt

Marlenka

Marlenka

Zoo

Zoo

Vp

Vp

Vp

Vp

Výtvarný projekt

Výtvarný projekt

Výtvarný projekt

Výtvarný projekt

6.B

Vážení rodiče, 

věřím, že se brzy setkáme na třídních schůzkách osobně. Vkládám prozatím aktuální rozvrh hodin pro potřebu domlouvání kroužků. 

Tomáš Majliš

Třídní učitel

Mgr. Tomáš MajlišTel.: 555222058E-mail: t.majlis@zs-klokanek.eu

Rozvrh hodin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7:00-7:45 8:00-8:45 8:55-9:40 10:00-10:45 10:55-11:40 11:50-12:35 12:45-13:30 13:40-14:25 14:35-15:20 15:30-16:15
P O Tv Tv Aj D Hv SPP
Ú T M Fy Čj Vo Vv Vv
S T Aj Čj M Pv Pv
Č T Aj M Čj ZTv Dv Vo
P Á Z M Čj Inf Inf