Antistresák

Antistresák

Mladý badatel

Mladý badatel

Ozo

Ozo

Živá knihovna povolání

Živá knihovna povolání

Halloween

Halloween

Výtvarný projekt

Výtvarný projekt

Výtvarný projekt podzim

Výtvarný projekt podzim

6.B

Vážení rodiče, 

věřím, že se brzy setkáme na třídních schůzkách osobně. Vkládám prozatím aktuální rozvrh hodin pro potřebu domlouvání kroužků. 

Tomáš Majliš

Třídní učitel

Mgr. Tomáš MajlišTel.: 555222058E-mail: t.majlis@zs-klokanek.eu

Rozvrh hodin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7:00-7:45 8:00-8:45 8:55-9:40 10:00-10:45 10:55-11:40 11:50-12:35 12:45-13:30 13:40-14:25 14:35-15:20 15:30-16:15
P O Tv Tv Aj D Hv SPP
Ú T M Fy Čj Vo Vv Vv
S T Aj Čj M Pv Pv
Č T Aj M Čj ZTv Dv Vo
P Á Z M Čj Inf Inf