Dílna
Pasování
žďár
Hallowen
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

6.B

VI. B - školní rok 2023/2024 

                               

Třídní učitel

Mgr. Petr VernerTel.: 771 110 976E-mail: p.verner@zs-klokanek.eu

Rozvrh hodin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7:00-7:45 8:00-8:45 8:55-9:40 10:00-10:45 10:55-11:40 11:50-12:35 12:45-13:30 13:40-14:25 14:35-15:20 15:30-16:15
P O Čj M Z Ov Vv Vv
Ú T Čj M Aj Spp
S T M Aj Dv Ov D Pv
Č T Tv Tv Ztv Čj Inf Inf
P Á Aj Čj M F Hv