8.A

Třídní učitel: Mgr. Lucie Bartošová

Asistent pedagoga: Bc. Eliška Návratová

Třídní učitel

Mgr. Lucie BartošováTel.: 555222058E-mail: l.bartosova@zs-klokanek.eu

Rozvrh hodin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7:00-7:45 8:00-8:45 8:55-9:40 10:00-10:45 10:55-11:40 11:50-12:35 12:45-13:30 13:40-14:25 14:35-15:20 15:30-16:15
P O Tv Tv M Aj Hv EvD
Ú T Čj M Čj Vo Z
S T D M Cj Vv Vv SPP
Č T Čj Rj Aj M Pp Pv Pv
P Á Z Vo Rj Aj F ZTv